Rozwód bez orzekania o winie

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Trudniejsze jest uzyskanie rozwodu w przypadku kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Wówczas istnieje obowiązek przesłuchania świadków przez Sąd co automatycznie przedłuża czas postępowania i wydanie wyroku rozwodowego. W takiej sytuacji Sąd będzie szczególnie dbał o dobro dzieci i zastanawiał się czy decyzja o rozwodzie dorosłych stron negatywnie nie wpłynie na prawidłowy dalszy rozwój dzieci i ich edukację.

Jeżeli małżeństwo ma małoletnie dzieci, Sąd obligatoryjnie musi powołać i przesłuchać co najmniej jednego świadka. Przy sprawnie prowadzonej sprawie i dobrze przygotowanym pozwie rozwodowym, zgodnym zachowaniem się małżonków można liczyć na zakończenie sprawy rozwodowej na pierwszej rozprawie.

Pozew rozwodowy powinien być jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda-małżonka, wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego.

Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Do pozwu rozwodowego konieczne jest dołączenie oryginalnych dokumentów takich jak akt skrócony małżeństwa, akty skrócone urodzenia dzieci, zaświadczenie o zarobkach strony wnoszącej pozew.

W pozwie należy podać przyczyny i fakty świadczące o faktycznym wygaśnięciu więzów uczuciowych, fizycznych i ekonomicznych, które przestały istnieć miedzy małżonkami od około roku. W wyjątkowych przypadkach może być to okres krótszy ale nie mniej niż 6 miesięcy. W pozwie należy zdecydowanie podkreślić, że uczucie miedzy małżonkami wygasło, brak jest pożycia fizycznego, brak jest wspólnego spędzania czasu, wspólnych znajomych i zainteresowań. Każdy z małżonków prowadzi własne wydatki i nie konsultuje ich z drugim współmałżonkiem. Faktycznie wszystkie więzy zostały zerwane i w ocenie małżonków stan ten jest trwały i nieodwracalny.

W pozwie należy również wskazać świadków z podaniem ich aktualnych adresów zamieszkania na potwierdzenie przytoczonych okoliczności świadczących o przyczynach rozkładu małżeństwa. Można również określić sposób powierzenia i wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, terminy odwiedzin, spotkań wakacji i świat jak również ustalenie udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania dzieci.

Należy pamiętać, że nawet gdy nastąpi zupełny rozkład pożycia małżonków, rozwód może nie być orzeczony, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne zasadami współżycia społecznego.

Dowiedz się więcej: Rozwód

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach cywilnych, cywilno-rodzinnych oraz karnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Prawnik obsługa prawna

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.