Aby wystąpić o zachowek musimy po pierwsze znać spadkobierców wymienionych w prawomocnym postanowieniu Sądu, ich proporcjonalny udział w masie spadkowej oraz znać wartość całego spadku. Do zachowku uprawnieni są przede wszystkim dzieci i małżonek spadkodawcy, jeśli któreś dziecko nie żyje, wówczas prawo do zachowku przechodzi na jego dzieci. W przypadku braku potomstwa spadkodawcy do zachowku zyskują rodzice zmarłego. Zachowku nie otrzyma zatem ani rodzeństwo zmarłego, ani dzieci rodzeństwa.

Ograniczenia czasowe dla zachowku

Prawo do zachowku jest ograniczone w czasie. Od 23 października 2011r. osoby uprawnione do zachowku mają aż 5 lat (do tej pory 3 lata) na zwrócenie się do spadkobierców o jego wypłatę.

Co daje zachowek?

Zachowek zapewnia osobom wskazanym w ustawie korzyści pieniężne ze spadku. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy. Osobie niewskazanej w testamencie, a mającej prawo do spadku z mocy ustawy, przysługuje więc roszczenie o zachowek względem wyznaczonych przez spadkodawcę osób czyli spadkobierców wymienionych w prawomocnym postanowieniu Sądu. Uprawniony do zachowku otrzymuje pieniężną rekompensatę, natomiast nie staje się już spadkobiercą, np. nie odpowiada za długi spadkowe.

Jak jest płatny zachowek?

Zachowek jest płatny na wezwanie uprawnionego najczęściej w formie rozliczenia pieniężnego. Zachowek to suma pieniężna odpowiadająca połowie wartości udziału w spadku, jaki przypadałby uprawnionym do niego z ustawy. Wysokość zachowku zwiększa się do 2/3 udziału, gdy osoba do niego uprawniona nie ukończyła 18 lat lub jest trwale niezdolna do pracy.