małżeńska współność majątkowa adwokat separacja a rozwód warszawa

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedna z najtrudniejszych decyzji jakie musza podjąć małżonkowie. Sam rozwód i związane z tym postępowanie sądowe stanowi dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Małżonkowie rozwód powinni potraktować jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest szans na  utrzymanie małżeństwa. Nieraz jednak rozwód jest lepszym wyjściem niż pozostawanie w związku z partnerem, z którym prowadzimy trudne niekończące się rozmowy i nadal nie możemy się porozumieć. Częste kłótnie stanowią przykrą sytuacje nie tylko dla dorosłych ale głównie dla ich dzieci, o które trzeba dbać szczególnie.

Pozew rozwodowy

Warunkiem na uzyskanie rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia współmałżonków. O rozwód może wystąpić każdy z małżonków i złożyć pozew w Sądzie.  Dobrze przygotowany pozew rozwodowy daje możliwości uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Pozew rozwodowy najlepiej jak przygotuje doświadczony adwokat. Jest to kwestia sensownej argumentacji i rozsądnego podejścia do samego faktu rozwodu, zarówno przez strony jak i ich pełnomocników. Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami.  Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie między małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalne funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w sensie fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie dobrych relacji i więzi łączącej małżonków.

Sprawy rozwodowe

W wyniku sprawy rozwodowej sąd może orzec wyrok rozwodowy w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub toku postępowania.  Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron. Sprawy rozwodowe mogą kończyć się następującymi wyrokami:

  • Rozwód bez orzekania o winie małżonków
  • Rozwód z winny obojga małżonków
  • Rozwód wyłącznie z winy jednego z małżonków

W celu rozpoczęcia rozwodowego postępowania sądowego, jeden z małżonków powinien wnieść pozew do Sądu Okręgowego i dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. W kancelarii adwokat przedstawi Państwu jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, w jakich sytuacjach Sąd nie orzeknie rozwodu, jakie czynniki wpływają na wysokości zasądzonych alimentów czy też jak w odpowiedni sposób w zależności od oczekiwań i okoliczności skonstruować pozew rozwodowy. Jakie argumenty użyć a jakie przemilczeć.  Jeżeli zdecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw, pomożemy  wspólnie w sposób fachowy i sprawny  przejść przez ten trudny okres w Państwa życiu.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, dokładnie wyjaśnimy wszystkie zaistniałe wątpliwości.