darowizna warszawa

Ważne informacje o spadku

Z chwila śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Spadek można nabyć przez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed Sądem – postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament  jego otwarcie następuje z chwilą jego „otwarcia” czyli odczytania testamentu przez sędziego lub notariusza. Od tej chwili biegną terminy umożliwiające odrzucenie spadku.  W sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że długi spadkowe przewyższają wartość masy spadkowej można w terminie 6 miesięcy dokonać odrzucenia prawa do spadku w całości.  Można również za życia spadkodawcy zawrzeć umowę zrzeczenia prawa do spadku, trzeba jednak pamiętać, że wówczas prawa spadkowe przechodzą np. na dzieci lub rodziców.

Długi w spadku

Od dnia 26 października 2015 r.  weszły nowe przepisy, które z mocy prawa chronią spadkobierców przed nabyciem długów spadkowych. W przypadku nie odrzucenia spadku obarczonego długami, jeżeli spadkobierca nie podejmie żadnych działań prawnych,   odziedziczy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarz czyli do wysokości aktywów spadku. Spadkobierca odpowiada wówczas do wysokości przyjętego majątku. Natomiast jeżeli spadkobierca chce przyjąć spadek wprost czyli w całości lub odrzucić spadek musi złożyć stosowne oświadczenia przed sądem lub notariuszem.

Warto wiedzieć o spadku

Należy podkreślić, że prawo do spadku nie przedawnia się. Warto też wiedzieć, że w zależności od stopnia pokrewieństwa inaczej rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Możemy być również całkowicie zwolnieni od obowiązku podatkowego. Zależy to od stopnia pokrewieństwa i związanej z tym grupy spadkowej, do której będziemy zaliczeni.

Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i w zależności od ustalenia prawa do dziedziczenia orzeczonego w Postanowieniu Sądu powoduje bardzo różne skutki prawne dla spadkobierców i uczestników postępowania spadkowego.

Zapraszamy.

Wróć do: Sprawy spadkowe

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach spadkowych oraz sprawach bezpośrednio związanych ze skutkami Sądowego Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem. W szczególności dotyczy to spraw związanych z samym dziedziczeniem lub odrzuceniem spadku jak również z testamentem, zachowkiem, darowizną i działem spadku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Spadek Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Spadek

Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę spadkową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia