Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jazda po spożyciu alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach, dlatego w Polsce obowiązują surowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W 2024 roku przepisy te uległy dalszemu zaostrzeniu, mając na celu zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. W niniejszym artykule omówimy konsekwencje prawne, jakie grożą za jazdę po alkoholu w Polsce.

Czytaj dalej

Podział majątku w trakcie małżeństwa. Jak to zrobić?

Podział majątku w trakcie małżeństwa może wydawać się skomplikowanym procesem, jednak jest to niezbędne działanie w przypadku, gdy małżonkowie chcą uregulować swoje wzajemne prawa i obowiązki majątkowe. Warto zatem poznać zasady regulujące podział majątku oraz możliwe rozwiązania prawne, które mogą pomóc w uniknięciu konfliktów i nieporozumień.

Czytaj dalej

Co daje zniesienie współwłasności?

Współwłasność nieruchomości często bywa źródłem konfliktów i nieporozumień między współwłaścicielami. W takich sytuacjach warto rozważyć możliwość zniesienia współwłasności, czyli podziału nieruchomości na odrębne części, które będą stanowić własność poszczególnych współwłaścicieli. W artykule przedstawimy, na czym polega zniesienie współwłasności, jakie są jego korzyści oraz jak przebiega cały proces.

Czytaj dalej

Z jakich porady prawnych najczęściej korzystają firmy?

Porady prawne są niezbędnym elementem funkcjonowania każdej firmy. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększania się liczby transakcji konieczne jest korzystanie z usług profesjonalistów, którzy pomogą uniknąć problemów prawnych oraz optymalizować działalność biznesową. Wśród najczęściej poszukiwanych porad prawnych przez firmy można wymienić następujące obszary.

Czytaj dalej

Zakładanie spółki. Etapy postępowania

Zakładanie spółek to proces, który może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niemniej jednak odpowiednie przygotowanie i świadomość poszczególnych etapów postępowania pozwoli na sprawną realizację tego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów to temat, który budzi wiele emocji i pytań zarówno wśród osób zobowiązanych do ich płacenia, jak i tych, które mają je otrzymywać. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje szereg przepisów prawnych regulujących kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Warto zatem przyjrzeć się bliżej, od czego zależy wysokość alimentów oraz jakie czynniki wpływają na jej ustalenie.

Czytaj dalej

Na jakie sposoby może być orzeczony rozwód?

Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą spotkać małżeństwo. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozwód może być orzeczony na różne sposoby, w zależności od okoliczności oraz przyczyn rozpadu małżeństwa. W niniejszym artykule omówimy trzy główne sposoby orzekania rozwodu w Polsce, a mianowicie rozwód z winy jednego z małżonków, rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód za porozumieniem stron

Czytaj dalej

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie oraz proces zniesienia wspólnoty majątkowej stanowią kluczowe kwestie związane z rozwiązaniem małżeństwa w Polsce. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia dotyczące podziału wspólnego majątku małżonków oraz przebieg procesu zniesienia wspólnoty majątkowej w świetle prawa polskiego.

Czytaj dalej