Na jakie sposoby może być orzeczony rozwód?

Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą spotkać małżeństwo. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozwód może być orzeczony na różne sposoby, w zależności od okoliczności oraz przyczyn rozpadu małżeństwa. W niniejszym artykule omówimy trzy główne sposoby orzekania rozwodu w Polsce, a mianowicie rozwód z winy jednego z małżonków, rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód za porozumieniem stron

Czytaj dalej

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie oraz proces zniesienia wspólnoty majątkowej stanowią kluczowe kwestie związane z rozwiązaniem małżeństwa w Polsce. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia dotyczące podziału wspólnego majątku małżonków oraz przebieg procesu zniesienia wspólnoty majątkowej w świetle prawa polskiego.

Czytaj dalej

Jakie czynności prawne obejmuje pełna obsługa spółek?

W dynamicznym świecie biznesu istotne jest, aby każda firma była odpowiednio zabezpieczona prawnie. Profesjonalna obsługa prawna firm i spółek to sposób na uporządkowanie spraw prawnych przedsiębiorstwa i przeciwdziałanie ewentualnym problemom. W artykule przedstawiamy, jakie czynności prawne obejmuje pełna obsługa spółek oraz jakie korzyści płyną z jej zastosowania.

Czytaj dalej

Zawieszenie wykonania kary. Kiedy i na jakich warunkach jest możliwe?

Zawieszenie wykonania kary to instytucja prawa karnego, która pozwala na odroczenie wykonania kary do 1 roku pozbawienia wolności skazanemu za pewien okres czasu. Jest to szczególna forma wyroku, stosowana w przypadkach, gdy wymóg resocjalizacji skazanego wydaje się być możliwy do osiągnięcia bez konieczności jego umieszczenia w zakładzie karnym. Decyzja o zawieszeniu wykonania kary zależy od wielu czynników, które są oceniane przez sąd indywidualnie dla każdej sprawy. W niniejszym artykule omówimy, kiedy i na jakich warunkach zawieszenie wykonania kary jest możliwe.

Czytaj dalej

Czy uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem?

Jak zareagować, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? Czy takie zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo? To wcale nie jest rzadka sytuacja – wiele osób ma z tego powodu sporo trudności z utrzymaniem swojego dziecka. Jak działać zgodnie z prawem? Przeczytasz to w tym artykule.

Czytaj dalej

Kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zasiedzeniem nieruchomości mamy do czynienia wtedy, gdy osoba, która włada nieruchomością, mimo że nie jest jej prawnym właścicielem, to jednak zachowuję się jak prawowity właściciel. Jakie warunki należy spełnić, by doszło do nabycia prawa własności? Co dokładnie można zasiedzieć? W artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Czytaj dalej

Zachowek w prawie spadkowym

Niektóre kwestie dotyczące dziedziczenia mogą budzić emocje i rodzinne spory. Polskie prawo spadkowe jasno formułuje charakter obowiązków nałożonych na spadkobierców wraz ze śmiercią Spadkodawcy. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, czym jest zachowek i komu on przysługuje. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Sprawy rozwodowe mogą zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie. Jeśli małżonkowie nie potrafią się porozumieć co do rozwiązania związku, to w obowiązkach sądu jest ustalenie, czy jeden z małżonków ponosi jednoznaczną winę za całkowity rozkład małżeństwa. W naszym artykule wyjaśniamy, co daje rozwód z orzeczeniem o winie.

Czytaj dalej

Jak skutecznie dochodzić wierzytelności?

Windykacja to podstawowa próba odzyskania środków od dłużników. Niestety, zdarza się, że mediacje i konsekwentne przypominanie dłużnikom o terminach zapłaty nie są wystarczające do skutecznego odzyskania należytych środków. W takim przypadku należy zdecydować się na skorzystanie z pomocy prawnika i wejście na drogę sądową.

Czytaj dalej

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Własność nieruchomości może przysługiwać kilku podmiotom – wcale nie musi być prawem jednopodmiotowym. W świetle polskiego prawa nie ma żadnych ograniczeń co do konkretnej liczby współwłaścicieli. Czasem się zdarza, że współwłaścicielami stajemy się na podstawie orzeczenia sądowego lub z mocy ustawy. Nie zawsze musi być to komfortowa sytuacja, dlatego często chcemy dokonać likwidacji stosunku współwłasności.

Czytaj dalej