Doradztwo podatkowe

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

  • optymalizacja rozliczeń podatkowych przedsiębiorców i osób fizycznych (także pracownicze) - VAT, CIT, PIT, PCC i pozostałe podatki,
  • doradztwo podatkowe w toku bieżącej działalności gospodarczej, w tym tzw. compliance,
  • doradztwo transakcyjne, w tym przy restrukturyzacji działalności oraz tworzeniu umów, wzorców umownych oraz ustawianiu produktów,
  • optymalizacja finansowania w ramach grup kapitałowych,
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszego podatkowo modelu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • międzynarodowe planowanie podatkowe, z uwzględnieniem reguł tzw. CFC,
  • analiza finansowa, podatkowa - przedstawienie rekomendacji zawsze poprzedzamy dokonaniem analiz finansowych skutków możliwych opcji, także z punktu widzenia przyszłych przepływów pieniężnych,
  • doradztwo w zakresie cen transferowych,
  • szkolenia podatkowe,
  • tworzenie procedur i regulaminów podatkowych.