Spory sądowe, mediacja i windykacja

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

  • sprawdzenie dłużnika pod kątem możliwości wyegzekwowania od niego wierzytelności,
  • prowadzenie negocjacji na etapie postępowania przedsądowego z dłużnikami oraz kontrahentami Klienta w celu ugodowego doprowadzenia do spłaty zadłużenia lub doprowadzenia do rozwiązania konfliktu,
  • wnoszenie pozwów i prowadzenie postępowań sądowych,  także w nietypowych postępowaniach takich jak przykładowo przed sądami arbitrażowymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy E-Sądem,
  • wnoszenie skarg i prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
  • stosowanie dodatkowych metod nacisku na dłużnika