testament warszawa

Co to jest testament?

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy - osoby zmarłej, którego dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero z chwilą jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Celem testamentu jest zmiana kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy, który daje możliwość powołania do spadku osoby obce nie dziedziczące z ustawy. Testament musi być spisany własnoręcznie, opatrzony datą i podpisany. Może być także spisany u notariusza jak również w szczególnych przypadkach wypowiedziany ustnie w obecności świadków. Każdy z tych testamentów jest tak samo ważny.

Jednak testament spisany w obecności notariusza daje wysokie prawdopodobieństwo jego ważności w przypadku próby jego kwestionowania. Dodatkowo jest trudny dowodowo do obalenia. Testament może być w każdej chwili odwołany w całości lub w części. Testamentu nie można sporządzać, podawać zmianie lub odwoływać przez przedstawiciela.

Zależnie od okoliczności kodeks cywilny opisuje różne rodzaje testamentu:

Testament - notarialny

Spisuje się go w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Oryginalny dokument pozostaje w archiwum kancelarii notarialnej.

Testament pisemny holograficzny

Jest to testament własnoręcznie sporządzony i napisany przez spadkodawcę. Warunkiem koniecznym jest opatrzenie go data i podpisem. Treść testamentu powinna precyzyjnie określa komu i w jakiej części przypada spadek.

Testament ustny urzędowy (alograficzny)

Ten rodzaj testamentu oznacza złożenie stosownego oświadczenia w obecności dwóch świadków z udziałem przedstawiciela administracji państwowej (wójt - burmistrz) bądź kierownik urzędu stanu cywilnego. Takie oświadczenie powinno zostać ujęte w protokole a następnie odczytane w obecności świadków. Warunkiem ważności jest złożenie podpisu zarówno przez spadkobiercę jaki świadków.

Testament ustny (szczególny)

W przypadku zaistnienia ryzyka rychłej śmierci spadkodawcy, lub jeżeli pojawiły się szczególne okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają zachowanie zwykłej formy testamentu, wówczas spadkodawca może swoją wolę wyrazić w obecności trzech świadków. Warunkiem sporządzania takiego testamentu jest obawa rychłej śmierci, która musi zaistnieć w momencie sporządzania testamentu. Kodeks jasno określa osoby, które spełniają warunki bycia świadkiem przy spisywaniu testamentu ustnego.

Zapraszamy.

Wróć do: Sprawy spadkowe

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach spadkowych oraz sprawach bezpośrednio związanych ze skutkami Sądowego Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem. W szczególności dotyczy to spraw związanych z samym dziedziczeniem lub odrzuceniem spadku jak również z testamentem, zachowkiem, darowizną i działem spadku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Testament Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Testament

Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę związaną z testamentem.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia