All posts by admin

19kw./24
niewyraźny mężczyzna za kierownicą

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jazda po spożyciu alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach, dlatego w Polsce obowiązują surowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W 2024 roku przepisy te uległy dalszemu zaostrzeniu, mając na celu zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. W niniejszym artykule omówimy konsekwencje prawne, jakie grożą za jazdę po alkoholu w Polsce.

21lut/24
podział majątku

Podział majątku w trakcie małżeństwa. Jak to zrobić?

Podział majątku w trakcie małżeństwa może wydawać się skomplikowanym procesem, jednak jest to niezbędne działanie w przypadku, gdy małżonkowie chcą uregulować swoje wzajemne prawa i obowiązki majątkowe. Warto zatem poznać zasady regulujące podział majątku oraz możliwe rozwiązania prawne, które mogą pomóc w uniknięciu konfliktów i nieporozumień.

22sty/24
współwłasność

Co daje zniesienie współwłasności?

Współwłasność nieruchomości często bywa źródłem konfliktów i nieporozumień między współwłaścicielami. W takich sytuacjach warto rozważyć możliwość zniesienia współwłasności, czyli podziału nieruchomości na odrębne części, które będą stanowić własność poszczególnych współwłaścicieli. W artykule przedstawimy, na czym polega zniesienie współwłasności, jakie są jego korzyści oraz jak przebiega cały proces.

18gru/23
porada

Z jakich porady prawnych najczęściej korzystają firmy?

Porady prawne są niezbędnym elementem funkcjonowania każdej firmy. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększania się liczby transakcji konieczne jest korzystanie z usług profesjonalistów, którzy pomogą uniknąć problemów prawnych oraz optymalizować działalność biznesową. Wśród najczęściej poszukiwanych porad prawnych przez firmy można wymienić następujące obszary.

28lis/23
składanie dokumentów u prawnika

Zakładanie spółki. Etapy postępowania

Zakładanie spółek to proces, który może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niemniej jednak odpowiednie przygotowanie i świadomość poszczególnych etapów postępowania pozwoli na sprawną realizację tego przedsięwzięcia.

21lis/23
alimenty w kopercie

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów to temat, który budzi wiele emocji i pytań zarówno wśród osób zobowiązanych do ich płacenia, jak i tych, które mają je otrzymywać. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje szereg przepisów prawnych regulujących kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Warto zatem przyjrzeć się bliżej, od czego zależy wysokość alimentów oraz jakie czynniki wpływają na jej ustalenie.

19wrz/23
młotek sędziowski i obrączki

Na jakie sposoby może być orzeczony rozwód?

Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą spotkać małżeństwo. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozwód może być orzeczony na różne sposoby, w zależności od okoliczności oraz przyczyn rozpadu małżeństwa. W niniejszym artykule omówimy trzy główne sposoby orzekania rozwodu w Polsce, a mianowicie rozwód z winy jednego z małżonków, rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód za porozumieniem stron

14sie/23
majątek po rozwodzie

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie oraz proces zniesienia wspólnoty majątkowej stanowią kluczowe kwestie związane z rozwiązaniem małżeństwa w Polsce. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia dotyczące podziału wspólnego majątku małżonków oraz przebieg procesu zniesienia wspólnoty majątkowej w świetle prawa polskiego.

25lip/23
pełna obsługa spółek

Jakie czynności prawne obejmuje pełna obsługa spółek?

W dynamicznym świecie biznesu istotne jest, aby każda firma była odpowiednio zabezpieczona prawnie. Profesjonalna obsługa prawna firm i spółek to sposób na uporządkowanie spraw prawnych przedsiębiorstwa i przeciwdziałanie ewentualnym problemom. W artykule przedstawiamy, jakie czynności prawne obejmuje pełna obsługa spółek oraz jakie korzyści płyną z jej zastosowania.

18lip/23
system prawny

Zawieszenie wykonania kary. Kiedy i na jakich warunkach jest możliwe?

Zawieszenie wykonania kary to instytucja prawa karnego, która pozwala na odroczenie wykonania kary do 1 roku pozbawienia wolności skazanemu za pewien okres czasu. Jest to szczególna forma wyroku, stosowana w przypadkach, gdy wymóg resocjalizacji skazanego wydaje się być możliwy do osiągnięcia bez konieczności jego umieszczenia w zakładzie karnym. Decyzja o zawieszeniu wykonania kary zależy od wielu czynników, które są oceniane przez sąd indywidualnie dla każdej sprawy. W niniejszym artykule omówimy, kiedy i na jakich warunkach zawieszenie wykonania kary jest możliwe.

05maj/23
alimenty przyznane przez sad

Czy uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem?

Jak zareagować, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? Czy takie zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo? To wcale nie jest rzadka sytuacja – wiele osób ma z tego powodu sporo trudności z utrzymaniem swojego dziecka. Jak działać zgodnie z prawem? Przeczytasz to w tym artykule.

12kw./23
zasiedzona nieruchomość

Kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zasiedzeniem nieruchomości mamy do czynienia wtedy, gdy osoba, która włada nieruchomością, mimo że nie jest jej prawnym właścicielem, to jednak zachowuję się jak prawowity właściciel. Jakie warunki należy spełnić, by doszło do nabycia prawa własności? Co dokładnie można zasiedzieć? W artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.

21mar/23
prawo spadkowe

Zachowek w prawie spadkowym

Niektóre kwestie dotyczące dziedziczenia mogą budzić emocje i rodzinne spory. Polskie prawo spadkowe jasno formułuje charakter obowiązków nałożonych na spadkobierców wraz ze śmiercią Spadkodawcy. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, czym jest zachowek i komu on przysługuje. Zapraszamy do lektury!

14lut/23
sprawa rozwodowa

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Sprawy rozwodowe mogą zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie. Jeśli małżonkowie nie potrafią się porozumieć co do rozwiązania związku, to w obowiązkach sądu jest ustalenie, czy jeden z małżonków ponosi jednoznaczną winę za całkowity rozkład małżeństwa. W naszym artykule wyjaśniamy, co daje rozwód z orzeczeniem o winie.

09lut/23
wręczanie pieniędzy

Jak skutecznie dochodzić wierzytelności?

Windykacja to podstawowa próba odzyskania środków od dłużników. Niestety, zdarza się, że mediacje i konsekwentne przypominanie dłużnikom o terminach zapłaty nie są wystarczające do skutecznego odzyskania należytych środków. W takim przypadku należy zdecydować się na skorzystanie z pomocy prawnika i wejście na drogę sądową.

24sty/23
figurka domu i młotek sędziowski

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Własność nieruchomości może przysługiwać kilku podmiotom – wcale nie musi być prawem jednopodmiotowym. W świetle polskiego prawa nie ma żadnych ograniczeń co do konkretnej liczby współwłaścicieli. Czasem się zdarza, że współwłaścicielami stajemy się na podstawie orzeczenia sądowego lub z mocy ustawy. Nie zawsze musi być to komfortowa sytuacja, dlatego często chcemy dokonać likwidacji stosunku współwłasności.

09sty/23
kobieta podająca prawo jazdy policjantowi

Utrata prawa jazdy. Jak odzyskać uprawnienia?

Co oznacza zatrzymanie prawa jazdy przez policję? Zakaz prowadzenia pojazdów. Może być zarówno tymczasowy, jak i dożywotni. Co jednak powinniśmy zrobić po upływie kary, aby odzyskać uprawnienia? W naszym artykule wyjaśniamy, czy kierowca może starać się o szybsze odzyskanie uprawnień.

13gru/22
spotkanie w sprawie restrukturyzacji

Restrukturyzacja jako forma ratunku firmy przed upadłością

Jednym ze sposobów na wydźwignięcie firmy z poważnego kryzysu finansowego jest restrukturyzacja, która pozwoli lepiej dostosować przedsiębiorstwo do wymogów rynkowych. Przedsiębiorcy, którzy zmagają się z problemami i chcą ratować się przed upadłością, często korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej. W jaki sposób przebiega proces restrukturyzacyjny?

22lis/22
kryzys w związku

Czym się różni rozwód od separacji?

Małżonkowie, którzy przechodzą poważny kryzys, często zastanawiają się, czy to już czas, by złożyć pozew o rozwód. Niektórzy wolą jeszcze poczekać, licząc, że z czasem sytuacja się unormuje, nie rezygnując z małżeństwa. W niektórych przypadkach małżonkowie chcą prawnie uregulować sytuację rozstania. Jakie są najważniejsze różnice między rozwodem a separacją?

15lis/22
podpisywanie umowy

Umowa deweloperska, a umowa przedwstępna. Poznaj różnice

Zarówno umowa przedwstępna, jak i umowa deweloperska to dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości. Zobowiązują jedną stronę do ustanowienia odrębnej własności lokalu, natomiast drugą stronę do zapłaty należności. W niektórych kwestiach prawnych te dwa rodzaje umów się różnią. Na co zwrócić uwagę przy ich podpisywaniu?

02kw./19
spadek warszawa

Dział spadku w Warszawie

Dział spadku Pierwszy etap spadkobrania to stwierdzenie kto dziedziczy i w jakiej części. Drugi etap to dział spadku czyli faktyczne podzielenie masy spadkowej między uprawnionych spadkobierców. Jeżeli do schedy spadkowej należy nieruchomość, dokonanie działu spadku może nastąpić w formie ugody sadowej lub notarialnej albo na drodze procesu sadowego. W ramach działu spadku dokonuje się ustalenia wartości całej masy spadkowej, miedzy innymi zaliczając otrzymane darowizny. Celem działu spadku jest definitywny podział i rozliczenie masy spadkowej miedzy spadkobiercami, np. ustalenie zasad spłat, ustalenie warunków obejmujących zniesienie współwłasności. Jest to najtrudniejszy i dość konfliktowy moment fizycznego podziału masy spadkowej, która wymaga wiedzy prawnejCzytaj dalej

02kw./19
darowizna warszawa

Prawnik od darowizny w Warszawie

Co to jest darowizna Darowizna to należące do nas  rzeczy albo pieniądze, które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Z darowizną mamy do czynienia wtedy, gdy dzielimy się z kimś swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze lub rzeczy należące wyłącznie do nas. Podatki od spadku i darowizny Otrzymana darowizna podlega opodatkowaniu. Podatek musi zapłacić osoba obdarowana chyba, że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku. To czy trzeba będzie zapłacić podatek, zależy od grupy podatkowej, do której należy darczyńca i obdarowany. ZostałyCzytaj dalej

02kw./19
zachowek warszawa

Zachowek w Warszawie

W sprawach o zachowek warto skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez naszą kancelarię w Warszawie. Pomagamy zarówno klientom w dochodzeniu należności, jak i osobom będącym spadkobiercami, od których osoby uprawnione mogą dochodzić roszczenia pieniężnego z tego tytułu. Ze względu na to, że nie jest łatwo ustalić wysokość roszczenia o zachowek (jest on inny niż wysokość udziału spadkowego), warto zgłosić się do kancelarii specjalizującej się w tego rodzaju sprawach.   Co to jest zachowek? Zachowek to prawo, z którego można skorzystać w określonym czasie od chwili otwarcia spadku. Jeżeli jest się uprawnionym do otrzymania zachowku, to w pierwszej kolejności należy zwrócićCzytaj dalej

02kw./19
testament warszawa

Porady prawne w sprawie testamentu w Warszawie

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy, tj. osoby zmarłej, której dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero z chwilą jej śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Jego celem jest zmiana kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy. Daje on możliwość powołania do spadku osoby obce niedziedziczące z ustawy. Testament musi być spisany własnoręcznie, opatrzony datą i podpisany. Może być także spisany u notariusza, jak również w szczególnych przypadkach wypowiedziany ustnie w obecności świadków. Każdy z tych testamentów jest tak samo ważny. Nasza kancelaria w Warszawie może pomóc Państwu w następujących sprawach: przygotowywanie treści testamentu, przygotowywanie umów związanych z dziedziczeniem, prowadzenie sporów dotyczącychCzytaj dalej

02kw./19
adwokat rodzinny

Zarząd majątkiem dziecka

Zarząd majątkiem dziecka nieletniego Do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czyli 18 lat jego majątkiem zarządzają rodzice. Rodzice jednak nie mają przy tym zarządzie pełnej swobody. Ograniczenia wynikają z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tym okresie rodzice dbają o dobro dziecka, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw i wymaga pomocy ze strony osób dorosłych. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władza rodzicielska Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących dziecka lubCzytaj dalej

02kw./19
adwokat rodzinny

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka – informacje podstawowe Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem – kierownikiem USC lub Sądem. Sam charakter prawny uznania dziecka to czynność jednostronna, która ma charakter oświadczenia woli (chce uznać dziecko) oraz oświadczenia wiedzy (jest to moje dziecko). Oświadczenie woli Oświadczenie woli składa mężczyzna mający zdolność do czynności prawnych. Dla skutecznego złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka potrzebna jest zgoda matki dziecka. Zgodę matki pomija się, jeśli matka nie żyje lub porozumienie z nią napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Wówczas w miejsce zgody matki potrzebna jest zgoda przedstawicielaCzytaj dalej

02kw./19
adwokat rodzinny

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa – ważne terminy Jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast, gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Obalenie domniemania ustawowego Te domniemania ustawowe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wystarczy, że w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mążCzytaj dalej

02kw./19
adwokat rodzinny

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska i jej zakres Władza rodzicielska nad dzieckiem trwa do uzyskania pełnoletności czyli ukończenia 18 lat. władzą W tym okresie rodzice dbają o dobro dziecka ponieważ nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw i wymaga pomocy ze strony osób dorosłych. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobąCzytaj dalej

02kw./19
adwokat alimenty warszawa

Alimenty Warszawa

Alimenty to regularne obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Ustalenie ich wysokości jest orzekane wyrokiem sądowym. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z trzech powodów: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Krewni w linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie oraz dzieci, zobowiązani są do wzajemnej alimentacji w przypadku, jeżeli osoba uprawniona do takich świadczeń znajduje się w potrzebie. Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny dla dziecka? Zakres obowiązku alimentacyjnego dla dziecka obejmuje zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Jest to przede wszystkim jego wychowanie i wykształcenie. Podstawą prawną, która reguluje zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych, jest Kodeks Rodzinny i OpiekuńczyCzytaj dalej

02kw./19

Rodzaje umów deweloperskich

Umowa deweloperska to umowa niestandardowa i z tego powodu umowy deweloperskie są złożone, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej. Oferujemy Państwu sprawdzenie umowy deweloperskiej przed jej podpisaniem.

02kw./19

Testament a zachowek

Zachowek jest ściśle związany z testamentem. W chwili otwarcia testamentu zmieniają się zasady dziedziczenia i osoby powołane do spadku z mocy ustawy mogą zostać pominięci w prawie do dziedziczenia i podziału masy spadkowej. W takiej sytuacji osoby te, które czują się pokrzywdzone w wyniku podziału masy spadkowej na mocy testamentu, mogą domagać się rekompensaty.

02kw./19

Jak sporządzić testament?

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy – osoby zmarłej, którego dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero z chwilą jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Celem sporządzenia testamentu jest zmiana kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy, który daje możliwość powołania do spadku osoby obce nie dziedziczące z ustawy.

02kw./19

Pozew o zachowek

Powództwo z tytułu zachowku wytacza się przed Sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed Sądem miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Prawo do zachowku jest ograniczone w czasie. Od 23 października 2011r. osoby uprawnione do zachowku mają aż 5 lat na zwrócenie się do spadkobierców o jego wypłatę.

02kw./19

Spadek a darowizna

Podstawową różnicą między spadkiem a darowizną jest chwila ich otrzymania. Darowiznę od darczyńcy otrzymuje się za życia a spadek po śmierci spadkodawcy. Umowa darowizny może być odwołana, zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jej wykonania. Spadku nie można przyjąć pod żadnymi warunkami ani go odwołać.

02kw./19

Separacja a alimenty

Separacja  jest bardzo podobna do rozwodu. Orzeczenie separacji oznacza faktycznie zniesienie małżeństwa i rozstanie się małżonków. Każdy z małżonków zaczyna znowu żyć na własny rachunek i niczym nie jest związany z  byłym małżonkiem.

02kw./19

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo.

02kw./19

Alimenty bez rozwodu

Obowiązek alimentacyjny powstaje w wyniku rozwodu lub separacji.  Dość powszechną praktyką jest, że małżonek w trakcie sprawy rozwodowej występuje o ustalenie alimentów.  Jest też możliwość wystąpienia do Sądu o nałożenie obowiązku alimentacyjnego w trakcie trwania związku.

02kw./19

Jak uzyskać rozwód na pierwszej sprawie rozwodowej?

Zdarzają się sytuacje, że zwarte małżeństwo nie było do końca przemyślane i nie spełniło oczekiwań obojga małżonków. Wówczas złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na polubowne jego rozwiązanie.

02kw./19

Ile kosztuje rozwód

W celu rozpoczęcia postępowania rozwodowego przed Sądem jeden z małżonków wnoszący pozew o rozwód musi dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Przyszły wyrok rozwodowy ustali kto i w jakim stopniu przyczynił się do rozkładu związku małżeńskiego.

02kw./19

Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej

Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe.

02kw./19

Różnica w rozwodzie z orzekaniem o winie i bez

Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzekaniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jedno z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron.

02kw./19

Separacja a rozwód

Zarówno rozwód, jak i separacja, to niezwykle stresujące doświadczenia dla obu małżonków. Rozwód powinno traktować się jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku, gdy brak szans na utrzymanie małżeństwa. Alternatywą dla rozwodu jest separacja prawna polegająca na rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża, czyli uchyleniu wspólnoty małżeńskiej.

02kw./19

Pozew o separację

Pozew o separację powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o zawieszenie związku małżeńskiego czyli orzeczenie separacji. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków.

02kw./19

Jak napisać pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy powinien być jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda-małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 zł.

02kw./19

Czy rozwód dzieli majątek małżonków

Przedmiotem sprawy rozwodowej jest orzeczenie o ustaniu związku małżeńskiego i zakończenia etapu wspólnoty majątkowej byłych małżonków. Od tej chwili każdy z byłych małżonków podejmuje wszelkie działania tylko na własny rachunek i odpowiada za wszelkie decyzje we własnym imieniu.