wręczanie pieniędzy

Windykacja to podstawowa próba odzyskania środków od dłużników. Niestety, zdarza się, że mediacje i konsekwentne przypominanie dłużnikom o terminach zapłaty nie są wystarczające do skutecznego odzyskania należytych środków. W takim przypadku należy zdecydować się na skorzystanie z pomocy prawnika i wejście na drogę sądową.

Jakie są rodzaje wierzytelności?

Wierzytelność najczęściej może wynikać bezpośrednio z umowy, jednostronnej czynności prawnej, orzeczenia sądu, aktu administracyjnego czy innych zdarzeń prawnych, które w konsekwencji prowadzą do powstania zobowiązania.

Najczęściej występujące wierzytelności to:

  • pieniężne i niepieniężne,
  • wymagalne i niewymagalne,
  • zabezpieczone i niezabezpieczone,
  • sporne i niesporne.

Czasem mówi się również o tzw. wierzytelnościach kredytowych, bankowych, konsumenckich czy ubezpieczeniowych – w zależności od tego, jaki konkretny podmiot jest ich posiadaczem.

Na czym polega dochodzenie wierzytelności?

Zdarza się, że dłużnicy nie wywiązują się ze swoich obowiązków względem wierzyciela, dlatego kluczowym zagadnieniem staje się skuteczne dochodzenie wierzytelności. Warto pamiętać, że dochodzenie w drodze przymusu państwowego, np. poprzez egzekucję komorniczą, rozpoczyna się w momencie uznania wierzytelności za wymagalną. Najpierw jednak wierzyciel musi wykazać, że posiada tytuł wykonawczy – przeciwko dłużnikowi.

Aby go uzyskać, najczęściej należy wygrać proces sądowy. W tym celu warto skorzystać z pomocy prawnika, aby skutecznie dojść swoich roszczeń względem dłużników na drodze sądowej. Alternatywą dla tego postępowania jest dochodzenie wierzytelności poprzez zawarcie ugody – najczęściej w ramach postępowania restrukturyzacyjnego lub w wyniku skutecznej windykacji pozasądowej.