figurka domu i młotek sędziowski

Własność nieruchomości może przysługiwać kilku podmiotom – wcale nie musi być prawem jednopodmiotowym. W świetle polskiego prawa nie ma żadnych ograniczeń co do konkretnej liczby współwłaścicieli. Czasem się zdarza, że współwłaścicielami stajemy się na podstawie orzeczenia sądowego lub z mocy ustawy. Nie zawsze musi być to komfortowa sytuacja, dlatego często chcemy dokonać likwidacji stosunku współwłasności.

W jaki sposób można domagać się zniesienia współwłasności?

Generalnie zniesienia współwłasności nieruchomości może domagać się każdy ze współwłaścicieli. Przewidziano jednak czynności prawne, dzięki którym można wyłączyć to uprawnienie na okres nie dłuższy niż 5 lat. Warto przy tym pamiętać, że w ostatnim roku można przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat. Zniesienia współwłasności można się domagać w dwóch trybach: umownym oraz sądowym.

Na czym polega umowne zniesienie współwłasności?

Najprostszym sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości jest zawarcie umowy pomiędzy współwłaścicielami. Ważnym warunkiem jest zgoda wszystkich współwłaścicieli co do zamiaru zniesienia i jego sposobu. Należy pamiętać, że zwykła umowa nie będzie wystarczająca. Powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, dlatego współwłaściciele muszą udać się do notariusza.

Jak wygląda sądowe zniesienie współwłasności?

Nie w każdej sytuacji umowne zniesienie współwłasności jest możliwe. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na zaproponowany sposób, trzeba wszcząć postępowanie przed sądem. W tym celu należy wnieść stosowny wniosek. Powinien w nim znaleźć się zaproponowany podział nieruchomości. W tego rodzaju sprawach sądem właściwym jest sąd rejonowy dla miejsca położenia nieruchomości.