kobieta podająca prawo jazdy policjantowi

Co oznacza zatrzymanie prawa jazdy przez policję? Zakaz prowadzenia pojazdów. Może być zarówno tymczasowy, jak i dożywotni. Co jednak powinniśmy zrobić po upływie kary, aby odzyskać uprawnienia? W naszym artykule wyjaśniamy, czy kierowca może starać się o szybsze odzyskanie uprawnień.

Kiedy możemy utracić prawo jazdy?

Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2021 roku aż ponad 50 tysięcy osób straciło prawo jazdy na 3 miesiące. Jakie są przyczyny takiej sytuacji? Polscy kierowcy – według statystyk – najczęściej tracą prawo jazdy za przekroczenie prędkości i jazdę pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane na krócej niż rok?

W przypadku utraty prawa jazdy na krócej niż rok odzyskanie uprawnień nie jest trudne. W pierwszej kolejności należy poczekać do końca zawieszenia uprawnień, a następnie trzeba udać się do właściwego urzędu lub wykonać czynności zdalnie z domu. Odbiór dokumentu musi być osobisty – w odpowiedniej placówce.

Konieczne będzie spełnienie kilku formalności, np. sprawdzenie ważności badań lekarskich, wypełnienie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, dokonanie opłaty za zwrot, złożenie dokumentów w urzędzie.

Czy można skrócić okres zatrzymania prawa jazdy?

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, to można starać się o odzyskanie uprawnień wcześniej. Dotyczy to kierowców, u których minęła już połowa okresu orzeczonej kary, a także tych osób, u których minęło już 10 lat od otrzymania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli kierowca we wskazanym okresie zachowywał się poprawnie, czyli nie łamał przepisów, to jego warunki osobiste skłaniają do stwierdzenia, że prowadzenie auta nie będzie zagrażać bezpieczeństwu.

W jaki sposób ubiegać się o skrócenie okresu zatrzymania prawa jazdy?

Aby ubiegać się o skrócenie okresu zatrzymania prawa jazdy, kierowca musi złożyć odpowiedni wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego kierowca uważa, że odzyskanie uprawnień wcześniej nie będzie zagrażać bezpieczeństwu na drodze. Sąd rozpatruje wniosek indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz zachowanie kierowcy w okresie zatrzymania prawa jazdy. W tym zakresie warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach.

Ważne jest również, aby kierowca był świadomy konsekwencji swojego postępowania i wykazał się poprawą zachowania. Przykładowo, może być wymagane odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub udział w programach terapeutycznych dotyczących uzależnień. Sąd może również nakazać przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich czy psychologicznych, aby upewnić się, że kierowca jest zdolny do prowadzenia pojazdu.

Ostatecznie decyzja o skróceniu okresu zatrzymania prawa jazdy należy do sądu. Jeśli sąd uzna, że kierowca spełnia wszystkie wymagania i nie będzie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze, może przywrócić prawo jazdy przed upływem orzeczonej kary. W przeciwnym razie, wniosek zostanie odrzucony, a kierowca będzie musiał poczekać do końca okresu zatrzymania prawa jazdy.

Warto pamiętać, że odzyskanie prawa jazdy po skróceniu okresu zatrzymania również wiąże się z koniecznością spełnienia formalności, takich jak np. sprawdzenie ważności badań lekarskich. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymaganymi dokumentami i procedurami, aby proces odzyskania uprawnień przebiegł sprawnie.