Nasza kancelaria w Warszawie ma duże doświadczenie w reprezentowaniu przed sądem osób, które zostały dotknięte skutkami czynu zabronionego. Możliwość reprezentacji pojawia się już na wczesnym etapie postępowania – może polegać m.in. na ustanowieniu pełnomocnika w celu złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Bierzemy czynny udział w dalszych czynnościach procesowych, np. w prokuraturze, na policji oraz w postępowaniu sądowym. Składamy wniosek o naprawienie szkody wynikłej z popełnionego przestępstwa.

 

Kim jest pokrzywdzony przestępstwem w świetle przepisów?

Kodeks postępowania karnego w sposób ścisły definiuje pojęcie pokrzywdzonego przestępstwem jako osobę fizyczną lub prawną, ewentualnie instytucję państwową, samorządową lub społeczną, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Pokrzywdzonym jest więc każdy podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Definicję pokrzywdzonego określają trzy kryteria:

  • podmiotowe – osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna,
  • naruszone lub zagrożone dobro prawne,
  • bezpośredniość naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego.

 

Najczęściej pokrzywdzonymi są osoby fizyczne. Prawo przyznaje podmiotowość prawną, a zatem zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, każdemu człowiekowi, niezależnie od płci, rasy, wyznania, zawodu, pochodzenia, wieku, karalności itp.

Posiadanie statusu pokrzywdzonego oznacza powstanie w określonym stanie faktycznym i prawnym sytuacji polegającej na naruszeniu lub zagrożeniu dobra prawnego danej osoby wynikającej z przestępstwa. Stwierdzenie, kto jest pokrzywdzonym, jest możliwe na podstawie opisu czynu i jego kwalifikacji prawnej.

 

Reprezentacja interesu pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania sądowego

Zajmujemy się reprezentacją pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania sądowego:

  • postępowanie przygotowawcze (udzielanie porad prawnych pokrzywdzonym, reprezentowanie w toku postępowania, umorzenie postępowania),
  • postępowanie sądowe (reprezentowanie przed sądem, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, sporządzanie apelacji i zażaleń),
  • postępowanie wykonawcze (egzekucja zasądzonych należności, wnioski o wykonanie kary, wnioski o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia).

 

Reprezentacja pokrzywdzonego przed sądem to jedna z najważniejszych usług świadczonych przez naszą kancelarię. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Reprezentacja pokrzywdzonych

Pomożemy fachowo i sprawnie.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia