UOKIK KARY

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

Kancelaria specjalizuje się w dokonywaniu analizy zgodności z prawem umów stosowanych w obrocie z konsumentami.  Prawnicy Kancelarii to byli wieloletni pracownicy URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, posiadający wiedzę i doświadczenie związaną zdostosowaniem dynamicznie nowelizowanych rozwiązań prawnych w obrocie konsumenckim. Nowe ustawy i wynikające z nich przepisy tworzą niebezpieczeństwo oferowania na rynek umów z klauzulami niedozwolonymi / abuzywnymi /.

Od 17 kwietnia 2016 r. Prezes UOKiK posiada nowe kompetencje w zakresie oceny zgodności z prawem umów stosowanych w obrocie konsumenckim, dające mu prawo do nakładania wysokich kar sięgających 10% przychodu.

W przypadku nałożenia kary w pełnym wymiarze będzie to bardzo dotkliwa sankcja dla ukaranego przedsiębiorcy. Kary mogą być nakładane za delikty w zakresie prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, praktyk monopolistycznych, ale także na gruncie prawa żywnościowego, bezpieczeństwa produktów, paliw i systemu oceny zgodności norm i procedur.

Nasza Kancelaria, bazując na doświadczeniach swoich pracowników, byłych radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferuje swoim Klientom pomoc w w/w sprawach.

  • uniknięcie ewentualnej kary za postawione zarzuty.
  • doradztwo podczas kontroli ze strony Prezesa UOKiK lub Inspekcji  Handlowej
  • szkolenia pracowników, analizy stosowanych wzorców umów itp.

W przypadku nałożenia kary podejmujemy się działania skierowanego na  jej uchylenie  w toku postępowania sądowego lub jej zmniejszenie.

Zapraszamy do współpracy!