Przekształcenia, przejęcia

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

  • analiza planowanego przez Klienta przedsięwzięcia pod kątem doboru optymalnej formy jego realizacji od strony prawnej, w szczególności podatkowej,
  • przygotowanie scenariusza działań niezbędnych do podjęcia wraz z oceną kosztów z tym związanych,
  • przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów takich umowy, uchwały odpowiednich organów spółek, wniosków do urzędów, w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na dokonanie koncentracji,
  • realizacja zaplanowanych działań.