Kara pozbawienia wolności kompleksowo

Rozróżniamy dwie sytuacje, pierwsza kiedy zawartość alkoholu w organizmie może spowodować popełnienie wykroczenia (stan po spożyciu) i drugą za jazdę pod wpływem alkoholu powodującą odpowiedzialność karną (stan nietrzeźwości). Wyznacznikiem odpowiedzialności za jazdę po wypiciu alkoholu jest zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub w krwi osoby zatrzymanej. Możliwe są dwie kwalifikacje:

To jedna z najsurowszych i zarazem najpowszechniejszych kar polegająca na przymusowym umieszczeniu w odosobnieniu osoby skazanej na czas określony w strzeżonym zakładzie karnym. Taka kara dla skazanego oznacza trwałe odcięcie od świata zewnętrznego połączone z dużą dolegliwością dla życia codziennego.

Głównym celem jest resocjalizacja skazanego mająca zapobiec jego powrotowi do przestępstwa. Pożądanym jest także, by po odbyciu kary w skazanym powstało przeświadczenie, że każde naruszenie prawa nie pozostanie bezkarne i może skończyć się powrotem do więzienia.

Kara pozbawienia wolności może być wymierzona na okres od jednego miesiąca do maksymalnie 15 lat. Wymierza się ją w miesiącach i latach, przy czym przepisy szczególne określają górne i dolne granice kar za poszczególne przestępstwa oraz zasady wymiaru kary.

Odrębną i samodzielną karą jest kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawiania wolności.

Kary pozbawienia wolności nie można mylić z karą aresztu, która wymierzona jest jedynie wobec osób, do których stosuje się część wojskową kodeksu karnego. W Polsce, karę pozbawienia wolności wykonuje się w zakładach karnych, w zależności od zakwalifikowania skazanej osoby przez komisję penitencjarną, która kieruje do zakładów karnych dla młodocianych odbywających karę po raz pierwszy lub do zakładów karnych dla recydywistów.

Trzy rodzaje kar pozbawienia wolności znane polskiemu prawu karnemu:

1. kara pozbawienia wolności występuje jako kara trwająca od 1 miesiąca do maksymalnie 15 lat ,

2. kara 25 lat pozbawienia wolności,

3. kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Kara pozbawienia wolności

Pomożemy fachowo i sprawnie.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia