Nasza kancelaria w Warszawie zajmuje się głównie prawem cywilnym, specjalizujemy się m.in. w sprawach dotyczących zasiedzenia. Oferujemy pomoc i jesteśmy w stanie rozwiązać Państwa problemy związane z zasiedzeniem. Pomagamy w sprawach takich jak: obrona przed zasiedzeniem, ocena spełnienia przesłanek zasiedzenia, reprezentowanie przed sądem. Oferujemy fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

 

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie to prawna możliwość usankcjonowania rzeczywistego prawa posiadania z istniejącym prawem własności, tzn. potwierdzenie od dłuższego czasu faktycznego stanu posiadania. Zasiedzenie wiąże się z utratą własności przez dotychczasowego właściciela, który nie otrzymuje od osoby nabywającej w drodze zasiedzenia nieruchomość żadnego wynagrodzenia, ani też ekwiwalentu. Zasiedzieć można tylko taką rzecz, która może być odrębnym przedmiotem własności. Przez zasiedzenie można nabyć własność nieruchomości (grunt, budynek, lokal). Możliwe jest również nabycie w drodze zasiedzenia służebności lub użytkowania wieczystego.

 

Jakie są terminy zasiedzenia?

Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się z dniem objęcia nieruchomości w posiadanie, tj. z dniem, kiedy osoba zaczyna nieruchomość użytkować. Czas do zasiedzenia zależny jest od tego, czy posiadanie jest w dobrej czy w złej wierze. W pierwszym przypadku termin wynosi lat 20, w drugim lat 30. Wymagane jest posiadanie nieprzerwane. Domniemywa się ciągłość posiadania, wystarczy udowodnić posiadanie w określonym czasie i obecne jego trwanie. Fakt ten trzeba jednak udowodnić przed sądem, na przykład przez opłaty podatków, zaświadczenie o wyjeździe właściciela, zeznania świadków. Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o przedawnieniu roszczeń.

Pamiętać należy, iż zasiedzenie następuje od momentu upływu terminów do zasiedzenia i spełnienia pozostałych przesłanek zasiedzenia, a nie od momentu stwierdzenia zasiedzenia w orzeczeniu sądowym. Czas zasiedzenia wydłuża się, jeżeli właściciel, przeciwko któremu się występuje, jest niepełnoletni. Zasiedzenie przeciwko niemu może skończyć się dopiero z upływem dwóch lat od uzyskania przez niego pełnoletniości. Bieg terminu zasiedzenia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju np. przed sądem polubownym, podjęta w celu dochodzenia ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

Co to jest posiadanie samoistne?

Posiadanie samoistne to takie posiadanie, w którym osoba będąca posiadaczem traktuje siebie jak właściciela i w odniesieniu do nieruchomości zachowuje się jak właściciel, np. uprawia grunty, zbiera pożytki z gospodarstwa rolnego, płaci podatki, ubezpiecza budynki, rozbudowuje budynki na gruncie.

Posiadacz samoistny nie musi udowadniać swojej dobrej wiary, gdyż ustawodawca wprowadził jej domniemanie. Jeżeli od chwili takiego posiadania upłynie 30 lat, może taką nieruchomość zasiedzieć, a sąd, wydając orzeczenie, potwierdza tylko fakt jej zasiedzenia. Wykonywanie prawa własności w imieniu właściciela, czyli tzw. posiadanie zależne, np. użytkowanie, najem, dzierżawa, nigdy nie doprowadzi do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

 

Kiedy mówimy o dobrej wierze?

W dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami, przeświadczeniu, że przysługują mu prawa własności. W złej wierze jest posiadacz, który wie, że nie przysługuje mu prawo własności (np. korzysta z nieruchomości sąsiedniej, wiedząc, że posiada nieruchomość innego właściciela), lub też przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, że nie ma praw własności. Osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy zawartej bez zachowania aktu notarialnego, nie jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze, a tym samym nie może skorzystać z krótszego terminu zasiedzenia.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Zasiedzenie

Kto może zasiedzieć nieruchomość. Jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać właścicielem i po ilu latach. Kto to jest posiadacz samoistny. Dobra i zła wiara przy zasiedzeniu. Mamy doświadczenie i fachowa wiedzę. Pomożemy Państwu przeprowadzić całą procedurę w celu uzyskania zasiedzenia.

Zaufało nam wielu klientów!

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia