Zasiedzenie kompleksowo

Zasiedzenie to prawna możliwość usankcjonowania rzeczywistego prawa posiadania z istniejącym prawem własności tzn. potwierdzenie od dłuższego czasu faktycznego stanu posiadania. Zasiedzenie wiąże się z utratą własności przez dotychczasowego właściciela, który nie otrzymuje od osoby nabywającej w drodze zasiedzenia nieruchomość żadnego wynagrodzenia, ani tez ekwiwalentu. Zasiedzieć można tylko taką rzecz, która może być odrębnym przedmiotem własności. Przez zasiedzenie można nabyć własność nieruchomości ( grunt, budynek, lokal ). Możliwe jest również nabycie w drodze zasiedzenia służebności lub użytkowania wieczystego.

Terminy zasiedzenia

Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się z dniem objęcia nieruchomości w posiadanie, tj. z dniem kiedy osoba zaczyna nieruchomość użytkować. Czas do zasiedzenia zależny jest od tego czy posiadanie jest w dobrej czy w złej wierze. W pierwszym przypadku termin wynosi  lat 20, w drugim lat 30. Wymagane jest posiadanie nieprzerwane. Domniemywa się ciągłość posiadania, wystarczy udowodnić posiadanie w określonym czasie i obecne jego trwanie. Fakt ten trzeba jednak udowodnić przed Sądem, na przykład przez opłaty podatków, zaświadczenie o wyjeździe właściciela, zeznaniami świadków. Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o przedawnieniu roszczeń.

Pamiętać należy, iż zasiedzenie następuje od momentu upływu terminów do zasiedzenia i spełnienia pozostałych przesłanek zasiedzenia, a nie od momentu stwierdzenia zasiedzenia w orzeczeniu sądowym. Czas zasiedzenia wydłuża się, jeżeli właściciel przeciwko, któremu się występuje jest niepełnoletni. Zasiedzenie przeciwko niemu może skończyć się dopiero z upływem dwóch laty od uzyskania przez niego pełnoletności. Bieg terminu zasiedzenia przerywa każda czynność przed Sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju np. przed Sądem polubownym, podjęta w celu dochodzenia ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Posiadanie samoistne

Jest to takie posiadanie, w którym osoba będąca posiadaczem traktuje siebie jak właściciela i w odniesieniu do nieruchomości zachowuje się tak jak właściciel np. uprawia grunty, zbiera pożytki z gospodarstwa rolnego, płaci podatki, ubezpiecza budynki, rozbudowuje budynki na gruncie.

Posiadacz samoistny nie musi udowadniać swojej dobrej wiary , gdyż ustawodawca wprowadził jej domniemanie. Jeżeli od chwili takiego posiadania upłynie 30 lat, może taką nieruchomość zasiedzieć a Sąd wydając orzeczenie potwierdza tylko fakt jej zasiedzenia. Wykonywanie prawa własności w imieniu właściciela czyli tzw. posiadanie zależne np. użytkowanie, najem, dzierżawa nigdy nie doprowadzi do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

Dobra i zła wiara

W dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługują mu prawa własności. W złej wierze jest posiadacz, który wie, że nie przysługuje mu prawo własności np. ( korzysta z nieruchomości sąsiedniej wiedząc, że  posiada nieruchomość innego właściciela )  lub też przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, że nie ma praw własności. Osoba , która weszła  w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy zwartej bez zachowania aktu notarialnego, nie jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze, a tym samym nie może skorzystać z krótszego  terminu zasiedzenia.

Zapraszamy.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Zasiedzenie

Kto może zasiedzieć nieruchomość. Jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać właścicielem i po ilu latach. Kto to jest posiadacz samoistny. Dobra i zła wiara przy zasiedzeniu. Mamy doświadczenie i fachowa wiedzę. Pomożemy Państwu przeprowadzić całą procedurę w celu uzyskania zasiedzenia.

Zaufało nam wielu klientów!

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia