Pomoc adwokata od odszkodowań i zadośćuczynień obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie rodzaju przysługujących roszczeń i ich wysokości. W niektórych przypadkach pierwszym etapem sprawy odszkodowawczej może być postępowanie likwidacyjne, w którym poszkodowany jest reprezentowany przez adwokata. W tego rodzaju sprawach istnieje możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia ugody.

 

Pomoc adwokata w sprawach odszkodowawczych

Odszkodowanie jest świadczeniem, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody umyślnie lub nieumyślnie od osoby lub firmy, która tę szkodę wyrządziła lub się przyczyniła i ponosi za nią odpowiedzialność. Możemy dochodzić odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, szkód komunikacyjnych, błędów medycznych, czynów niedozwolonych i innych nietypowych sytuacji, na które zawarliśmy umowę ubezpieczenia.

W większości przypadków jesteśmy ubezpieczeni indywidualnie lub zbiorowo od ryzyka, jakie może nas spotkać w życiu codziennym. Jest wiele sytuacji, w których znajdujemy się w roli poszkodowanego. Jeżeli dojdzie do zdarzenia, w wyniku którego występujemy o odszkodowanie wówczas zawarta umowa, dowody i świadkowie mają podstawowe znaczenie przy rozstrzyganiu roszczeń odszkodowawczych i wypłaty odszkodowania. Wielokrotnie okazuje się, że życie rozmija się z naszymi oczekiwaniami co do wysokości odszkodowania i sposobu wypłaty.

Proponujemy wówczas skorzystać z fachowej pomocy adwokata od odszkodowań, ponieważ po drugiej stronie będzie firma i jej prawnicy, którzy będą zapewne trudnym przeciwnikiem dla Państwa w sporze.

 

Jakie są rodzaje odszkodowań?

Odszkodowanie może polegać na przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody (o ile jest taka możliwość) – wtedy mówimy o rekompensacie naturalnej. Odszkodowaniem może być również zapłacenie kwoty pieniężnej – taką czynność nazywamy rekompensatą pieniężną. Odszkodowanie może pokryć zarówno rzeczywiście wyrządzoną szkodę, jak i utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkoda nie powstała.

Strony mogą przyjąć zasadę odszkodowania w formie umowy, to znaczy określają wcześniej wysokość odszkodowania w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zapłata za tak przyjęte ustalenia może być wypłacona nawet wówczas, gdy żadna szkoda nie powstanie, ale zostaną spełnione warunki umowne przewidujące wypłatę ustalonej kwoty.

 

Jak określić wysokość odszkodowania?

Podstawową rolą odszkodowania jest wyrównanie wyrządzonej szkody i poniesionych strat przez poszkodowanego. Odszkodowanie nie może być wyższe, natomiast może być niższe od wyrządzonej szkody: np. kiedy wynika z ustawy lub umowy oraz kiedy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody albo wysokość odszkodowania narusza zasady współżycia społecznego.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Odszkodowania

Fachowo i sprawnie pomożemy uzyskać różnego rodzaju odszkodowania.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia