Sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedna z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe stanowi również dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Małżonkowie rozwód powinni traktować jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest szans na utrzymanie małżeństwa. Nieraz jednak rozwód jest lepszym wyjściem, niż kontynuowanie związku z partnerem, z którym prowadzimy trudne, niekończące się rozmowy i nadal nie możemy się porozumieć. Częste kłótnie stanowią przykrą sytuacje nie tylko dla dorosłych ale głównie dla dzieci, o które trzeba w tej  sytuacji szczególnie  zadbać.

Rozwód - sprawy rozwodowe

Kto może wystąpić o rozwód

O rozwód może wystąpić każdy z małżonków. W celu rozpoczęcia postępowania sądowego jeden z małżonków powinien wnieść pozew do Sądu Okręgowego i dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Dobrze przygotowany pozew rozwodowy daje możliwość uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia sensownej argumentacji rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jaki przez pełnomocników. Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami więzi jakie powinno charakteryzować się typowe normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze psychicznym, majątkowym i fizycznym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi łaszczącej małżonków. Sąd  będzie prowadził postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku braku porozumienia Sąd będzie ustalał stan faktyczny na podstawie zeznań świadków i wyjaśnień stron w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wyrok sprawy rozwodowej

Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku postępowania. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron.

Sąd może wydać wyrok rozwodowy:

  • Bez orzekania o winie małżonków
  • Winnymi rozkładu małżeństwa są oboje małżonkowie
  • Wyłącznie z winy jednego z małżonków

Obsługa prawna rozwodu

W kancelarii prawnej dowiecie się Państwo m.in. jakie mogą być pozytywne przesłanki rozwodu, w jakich sytuacjach Sąd nie orzeknie rozwodu, jakie czynniki  wpływają na wysokość zasądzonych alimentów czy też jak w odpowiedni sposób w zależności od oczekiwań i okoliczności napisać pozew rozwodowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw, pomożemy wspólnie przejść przez ten trudny etap życia w sposób sprawny, szybki i jak najmniej uciążliwy.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią adwokacką a my wyjaśnimy dokładnie wszystkie wątpliwości.

Separacja a rozwód

Separacja jest czasowym alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć rozwodu stron. Podstawową przesłanką przy orzekaniu rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami wszystkich więzi jakie powinny funkcjonować w normalnym małżeństwie.

Przesłanki separacji zostały ujęte w sposób podobny, to znaczy, że też musi nastąpić zupełny rozkład pożycia ale w przeciwieństwie do rozwodu nie musi mieć charakteru trwałego. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, Sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania obojga małżonków. W przypadku pozwu o rozwód, Sąd nie jest zobligowany zgodnym wnioskiem stron i musi badać czy zaistniały przesłanki jego orzeczenia. Tak więc wbrew powszechnej opinii zgodny wniosek małżonków nie gwarantuje otrzymania rozwodu. Separacja w znacznym stopniu przypomina rozwód, jednak miedzy nimi występuje zasadnicza różnica. Rozwód kończy małżeństwo i po jego orzeczeniu możesz powtórnie zawrzeć nowy związek małżeński. Separacja natomiast zawiesza istniejące małżeństwo. W przypadku orzeczenia separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku a kobiety nie mogą wrócić do swojego panieńskiego nazwiska, ponieważ separacja nie jest rozwodem. Można natomiast znieść separację i przywrócić zawieszone małżeństwo. W tym celu występuje się do Sądu o zniesienie separacji, czyli wraz z małżonkiem składa się zgodny wniosek ( nie zawiera się ponownego związku ). Sprawa tłoczy się przed Sądem Okręgowym właściwym dla wspólnego miejsca zamieszkania bądź wspólnego miejsca pobytu.  Po rozprawie Sąd wydaje postanowienie o zniesieniu separacji. Małżeństwo stanie się pełnoprawnym związkiem gdy postanowienie uprawomocni się.

Rozwód to decyzja nieodwracalna. Separacja to dobre rozwiązanie w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo czasu na naprawę tego co w związku przestało dobrze funkcjonować. Można nabrać dystansu do siebie i otaczających spraw, zmienić pewne rzeczy na lepsze. Orzeczenie separacji jest łatwiejsze i szybsze niż orzeczenie rozwodu, bo przed Sądem nie trzeba uzasadniać, że rozkład pożycia jest trwały.

Kiedy sąd nie orzeknie separacji lub rozwodu

  • Jeżeli w skutek rozwodu miałyby ucierpieć dobro małoletnich dzieci
  • Jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
  • Jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pozycji (w przypadku separacji orzeknie)

Sąd może jednak orzec rozwód przy winie jednego z małżonków w dwóch przypadkach:

    • Jeżeli wyrazi na to zgodę drugi z małżonków
    • Jeżeli odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Sąd może orzec rozwód lub separację jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia rozwodu a drugi separacji,  Sąd orzeknie rozwód jeżeli uzna orzeczenie rozwodu za uzasadnione. Jeżeli żądanie rozwodu jest niedopuszczalne a żądanie separacji jest uzasadniane to Sąd wówczas orzeka separację.

Zapraszamy.

Dlaczego my?

Przeprowadzimy Twój rozwód sprawnie, fachowo i dyskretnie za umiarkowaną cenę. Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną dotyczącą spraw rozwodowych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego. W szczególności dotyczy to  spraw związanych z samym rozwodem a także separacją, alimentami, konkubinatem, małżeńską wspólnością majątkową oraz podziałem majątku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

adwokat sprawy o rozwód w warszawie

Sprawy rozwodowe Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Należy podkreślić, że każda sprawa rozwodowa jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje dla Stron różne skutki prawne w chwili uzyskania rozwodu i dalej na przyszłość.

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Rozwód / Separacja / Alimenty

Powód rozwodu, kto wnosi pozew, kiedy Sąd orzekanie winę małżonka, opieka rodzicielska nad dziećmi, podział majątku. Zapewniamy fachową pomoc, mamy wieloletnie doświadczenie.

ZAUFAŁO NAM WIELU KLIENTÓW.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

02Kwi/19
Rozwód

Konkubinat

Co jest konkubinat? Mianem konkubinatu określa się związek kobiety i mężczyzny żyjących razem jak mąż z żoną, którzy jednak nie decydują się z jakiś przyczyn na zawarcie związku małżeńskiego. Konkubinat bywa równieżCzytaj dalej

02Kwi/19
Rozwód

Separacja

SEPARACJA Separacja prawna polega na rozdzieleniu małżonków w języku potocznym od stołu i łoża czyli ustaniu wspólnoty małżeńskiej. Separacja to faktyczny zupełny rozkład pożycia małżonków lecz sytuacja nie jest jednoznacznie trwała aCzytaj dalej

01Kwi/19
Rozwód

Rozwód

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedna z najtrudniejszych decyzji jakie musza podjąć małżonkowie. Kiedy rozwód? Sam rozwód i związane z tym postępowanie sądowe stanowi dla stron stresujące i pełne emocjiCzytaj dalej