Nasza kancelaria z siedzibą w Warszawie od 18 lat specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Oferujemy również profesjonalną pomoc w zakresie spraw bezpośrednio związanych ze wszystkimi skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego, dotyczącymi m.in. wspólności majątkowej, podziału majątku czy konkubinatu. Nasi adwokaci od rozwodu przeprowadzą ten proces sprawnie, dyskretnie i w rozsądnej cenie.

Rozwód Warszawa

Decyzja o rozwodzie często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód, jak i związane z tym postępowanie sądowe, stanowi również dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Małżonkowie powinni go traktować jako rozwiązanie ostateczne, gdy nie ma żadnych szans na utrzymanie małżeństwa. Czasem rozwód jest jednak lepszym wyjściem niż kontynuowanie związku z partnerem, z którym prowadzimy trudne, niekończące się rozmowy i nadal nie możemy się porozumieć. Częste kłótnie stanowią przykrą sytuację nie tylko dla dorosłych, ale i głównie dla dzieci, o które trzeba w tej sytuacji szczególnie zadbać.

 

Kto może wystąpić o rozwód?

O rozwód może wystąpić każdy z małżonków. W celu rozpoczęcia postępowania sądowego jeden z małżonków powinien wnieść pozew do Sądu Okręgowego i dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Rozwód w Warszawie będzie obsługiwał warszawski Sąd, w innych miastach w zależności od wielkości miasta i położenia najbliższych Sąd Okręgowy. Dobrze przygotowany pozew rozwodowy daje możliwość uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia sensownej argumentacji, rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony, jak i przez pełnomocników.

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami więzi, jakimi powinno charakteryzować się typowe, normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze psychicznym, majątkowym i fizycznym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie – brak nadziei na odbudowanie więzi łączącej małżonków. Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku braku porozumienia sąd będzie ustalał stan faktyczny na podstawie zeznań świadków i wyjaśnień stron w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Wyrok sprawy rozwodowej

W wyniku sprawy rozwodowej sąd może orzec wyrok rozwodowy w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub toku postępowania. Ustalenie przez sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron.

Sprawy rozwodowe mogą kończyć się następującymi wyrokami:

 

Adwokaci od rozwodów wyjaśnią Państwu, jakie mogą być pozytywne przesłanki rozwodu, w jakich sytuacjach Sąd nie orzeknie rozwodu, jakie czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów czy też jak w odpowiedni sposób w zależności od oczekiwań i okoliczności napisać pozew rozwodowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw rozwodowych, pomożemy wspólnie przejść przez ten trudny etap życia w sposób sprawny, szybki i jak najmniej uciążliwy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Rozwód Warszawa
Kancelaria Prawna - sprawy rozwodowe
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Należy podkreślić, że każda sprawa rozwodowa jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje dla Stron różne skutki prawne w chwili uzyskania rozwodu i dalej na przyszłość.

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Rozwód / Separacja / Alimenty

Powód rozwodu, kto wnosi pozew, kiedy Sąd orzekanie winę małżonka, opieka rodzicielska nad dziećmi, podział majątku. Zapewniamy fachową pomoc, mamy wieloletnie doświadczenie.

ZAUFAŁO NAM WIELU KLIENTÓW.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

02kw./19
Rozwód

Małżeńska wspólność majątkowa

MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa – ustawowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich do tzw. majątku wspólnego. Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego – odrębnego każdego z małżonków.Wspólność majątkowa nie powstanie, gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa podpiszą intercyzę, czyli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. CO SKŁADA SIĘ NA MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW Współwłasność ustawowa to wspólność łączna, czyli bezudziałowa. Oznacza to, że w jej trakcie nie można określić wysokości udziału jaki przysługuje każdemu z małżonków. W składa majątkuCzytaj dalej

02kw./19
Rozwód

Konkubinat

Co jest konkubinat? Mianem konkubinatu określa się związek kobiety i mężczyzny żyjących razem jak mąż z żoną, którzy jednak nie decydują się z jakiś przyczyn na zawarcie związku małżeńskiego. Konkubinat bywa również nazywany związkiem nieformalnym lub wolnym. Osoby żyjące w konkubinacie pozostają we wspólnym stałym zamieszkaniu i pożyciu, utrzymując więź psychiczną i fizyczną oraz gospodarczą. Nie jest konkubinatem związek o luźnym charakterze, pozbawiony wyżej wskazanych więzi. Wielu ludzi myśli, że jeśli żyjąc przez kilka lat ze swoim partnerem, stają się prawnie mężem i żoną z takimi samymi prawami jak małżeństwa. Nie jest to prawda. W praktyce, takie pary nie mająCzytaj dalej

02kw./19
Rozwód

Separacja w Warszawie

SEPARACJA Separacja prawna polega na rozdzieleniu małżonków w języku potocznym od stołu i łoża czyli ustaniu wspólnoty małżeńskiej. Separacja to faktyczny zupełny rozkład pożycia małżonków lecz sytuacja nie jest jednoznacznie trwała a ponad to rokuje ewentualna naprawę. Orzeczenie separacji jest wstępem do rozwodu, o który można wystąpić w każdym terminie. Separacji małżonków nie może orzec jeżeli z tego powodu ucierpiało by dobro małoletnich dzieci lub jeżeli udzielenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Separację można orzec na wniosek małżonków w postępowaniu nieprocesowym, w przypadku gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci. Rozwód a separacja Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jestCzytaj dalej