Rozwód

SEPARACJA

Separacja prawna polega na rozdzieleniu małżonków w języku potocznym od stołu i łoża czyli ustaniu wspólnoty małżeńskiej. Separacja to faktyczny zupełny rozkład pożycia małżonków lecz sytuacja nie jest jednoznacznie trwała a ponad to rokuje ewentualna naprawę. Orzeczenie separacji jest wstępem do rozwodu, o który można wystąpić w każdym terminie. Separacji małżonków nie może orzec jeżeli z tego powodu ucierpiało by dobro małoletnich dzieci lub jeżeli udzielenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Separację można orzec na wniosek małżonków w postępowaniu nieprocesowym, w przypadku gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci.

Rozwód - sprawy rozwodowe

Rozwód a separacja

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalne funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi łączącej małżonków.

Przesłanki separacji zostały ujęte w dość podobny sposób, tzn. musi nastąpić zupełny rozkład pożycia ale w przeciwieństwie do rozwodu nie musi mieć charakteru trwałego. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgłoszonego żądania obojga małżonków. W przypadku pozwu o rozwód Sąd nie jest zobligowany zgodnym wnioskiem stron i musi badać czy zaistniały przesłanki do jego orzeczenia. Tak więc wbrew wnioskom powszechnej opinii zgodny wniosek stron nie gwarantuje otrzymania rozwodu.

Separacja w znacznym stopniu przypomina rozwód, jednak miedzy nimi występuje zasadnicza różnica; rozwód kończy małżeństwo i po jego orzeczeniu można ponownie zawrzeć związek małżeński a separacja zawiesza tylko istniejące małżeństwo. W przypadku orzeczenia separacji małżonkowie nie mogą wstępować w nowy związek małżeński a kobiety nie mogą wrócić do swojego panieńskiego nazwiska, ponieważ separacja nie jest rozwodem.

Można natomiast znieść separację i przywrócić zawieszone małżeństwo. W tym celu występuje się do Sądu o zawieszenie separacji, czyli wraz drugim małżonkiem składa się zgodny wniosek ( nie trzeba ponownie zawierać związku małżeńskiego ) Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego zamieszkania bądź miejsca pobytu. Po rozprawie Sąd wydaje Postanowienie o zniesieniu separacji. Małżeństwo staje się ponownie pełnoprawnym małżeństwem dopiero gdy Postanowienie uprawomocni się.

Przed dokonaniem ostatecznej decyzji o separacji lub rozwodzie należy dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw oraz liczyć się z konsekwencjami. Jeżeli jednak istnieje szansa na uratowanie Państwa małżeństwa, to warto się zastanowić i zdecydować na separację. Bo po jej zniesieniu związek małżeński zostaje przywrócony. Rozwód to decyzja ostateczna i nieodwracalna i raz na zawsze rozwiązuje małżeństwo.

Separacja to dobre rozwiązanie w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo po prostu czasu na naprawę tego co przestało w związku funkcjonować, musicie nabrać dystansu do siebie i zmienić pewne rzeczy na lepsze. Rozdzielenie podczas separacji daje czas na przemyślenia. Orzeczenie separacji jest łatwiejsze i przebiega szybciej niż orzeczenie rozwodu bo przed Sądem nie trzeba udowadniać, że rozkład pożycia jest trwały.

Sąd nie orzeknie separacji i rozwodu

  • Jeżeli w skutek rozwodu i separacji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
  • Jeżeli orzeczenie rozwodu i separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  • Jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Sąd może jednak orzec rozwód przy winie jednego z małżonków w dwóch przypadkach;

  • Jeżeli wyrazi na to zgodę drugi z małżonków;
  • Jeżeli odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd orzeknie rozwód lub separację

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugi rozwodu, a Sąd uzna żądanie orzeczenia rozwodu za uzasadnione, to wówczas Sąd orzeknie rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji znajduje uzasadnienie, to wówczas Sąd orzeknie separację.

Koszty sądowe

Podstawowe koszty sądowe to 100 zł w przypadku sprawy o separację na wspólny zgodny wniosek stron w postępowaniu nieprocesowym i 600 zł separacja sporna w postępowaniu procesowym ( tu należy złożyć pozew o separację tak jak przy rozwodzie ).

Wróć do: Sprawy rozwodowe

Dlaczego my?

Przeprowadzimy Twój rozwód sprawnie, fachowo i dyskretnie za umiarkowaną cenę. Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną dotyczącą spraw rozwodowych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego. W szczególności dotyczy to  spraw związanych z samym rozwodem a także separacją, alimentami, konkubinatem, małżeńską wspólnością majątkową oraz podziałem majątku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

adwokat sprawy o rozwód w warszawie

Separacja Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Należy podkreślić, że każda sprawa rozwodowa jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje dla Stron różne skutki prawne w chwili uzyskania rozwodu i dalej na przyszłość.

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Separacja

Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę separacyjną.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia