Oferujemy fachową pomoc w zakresie spraw karnych, która obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym, tzn. dochodzeniu lub śledztwie, a także w postępowaniu rozpoznawczym, tzn. postępowaniu przed sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary. Adwokat od spraw karnych, rozumiejąc stres i sytuację, w jakiej mogli się Państwo znaleźć, zapewnia stały kontakt i gotowość pomocy prawnej w każdej sytuacji. Nasza kancelaria w Warszawie zapewnia m.in. obecność w trakcie czynności policyjnych i procesowych.

 

Pomoc prawnika w sprawach karnych

Nasza kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną każdej osobie – zarówno oskarżonej, jak i pokrzywdzonej przestępstwem – dbając o to, aby w trakcie całego postępowania karnego sąd należycie i wnikliwe rozpatrzył wszystkie argumenty i okoliczności prowadzonej sprawy. Reprezentując daną osobę w postępowaniu sądowym, zawsze dbamy o ustalenie i przedstawienie Sądowi wszystkich okoliczności wpływających na korzystne rozstrzygnięcie dla naszego klienta. Dbamy o to, aby sprawca poniósł zasłużoną karę, a także, aby szkoda wyrządzona naszemu klientowi została naprawiona w maksymalnej wysokości.

Sprawy karne i wiążące się z nimi postępowanie nie należą do rzeczy prostych, dlatego prawnicy od spraw karnych z naszej kancelarii dzięki wiedzy i doświadczeniu twardo i nieustępliwie dbają o ochronę interesów naszych klientów. Przyjmują aktywną linię postępowania w przesłuchaniach, zadają pytania, podważają dowody, skarżą decyzje procesowe. Prowadzenie procesu konsultujemy i uzgadniamy z naszymi klientami dla dobra ich sprawy. Nasi prawnicy w sprawach karnych zapewniają profesjonalizm, dyspozycyjność i wysoką jakość usług.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Spawy Karne Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Loupe Mirror Mockup

Postępowanie przygotowawcze jest to pierwszy etap w procesie karnym. Prowadzi go prokurator lub policja w zależności od stopnia trudności sprawy, decyzje w tym zakresie podejmuje prokurator.

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Stressed businessman after business project failure

Tymczasowe aresztowanie jest szczególnym środkiem zapobiegawczym, które powinien być stosowany z właściwą rozwagą, w sytuacjach tylko uzasadnionych i ściśle określonych, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego izolacyjny charakter, który jest bardzo dotkliwy.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

adwokat alimenty warszawa

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora i policji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, który daje podstawę i duże prawdopodobieństwo świadczące o popełnieniu przestępstwa.

REPREZENTACJA POKRZYWDZONYCH

pokrzywdzeni

Kodeks postępowania karnego w sposób ścisły definiuje pojęcie pokrzywdzonego przestępstwem jako osobę fizyczną lub prawną, ewentualnie instytucję państwową, samorządową lub społeczną, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo pokrzywdzonym.

OBRONA OSKARŻONYCH

obrona oskarżonych

Osoba fizyczna występująca w charakterze oskarżonego jest strona procesową, przeciwko której został wniesiony akt oskarżenia w procesie karnym. Oskarżanemu przysługuje pełne prawa na zasadzie równości stron np. prawo do obrony.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

krawat

W trakcie naszego życia spotykamy się z sytuacjami i zachowaniami społecznymi w różnych sferach życia osobistego i społecznego, które to czyny mogą sprawiać wrażenie czynów nagannych, niebezpiecznych i przestępczych.

ODROCZENIE WYKONANIA KARY

man cut the rope with a slipknot concept stop suicide

Odroczenia wykonania kary jest wyjątkiem od zasady bezzwłocznego jej wykonania, dlatego też każdy złożony do sądu wniosek w przedmiocie odroczenia wykonywania kary powinien być należycie umotywowany, udokumentowany i spełniać warunki określone.

WARUNKOWE ZAWIESZENIE KARY

running knot and a suicide note on a wooden background

Uznanie przez sąd osoby za winną popełnienia czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać, że taka osoba trafi do więzienia. Prawo przewiduje możliwość poddania takiego sprawcy próbie i pozostawieniu na wolności.

WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Judge Writing On Paper In Courtroom

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności może zwrócić się do sądu penitencjarnego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

WYROK ŁĄCZNY

male hands in handcuffs

Kara łączna jest orzekana w sytuacji jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstwa tego samego rodzaju albo inne przestępstwo lub wykroczenie podlegające łączeniu.

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Handcuffed hands of a prisoner behind the bars of a prison

Rozróżniamy dwie sytuacje, pierwsza kiedy zawartość alkoholu w organizmie może spowodować popełnieni wykroczenia (stan po spożyciu), i drugą za jazdę pod wpływem powodującą odpowiedzialność karną (stan nietrzeźwości).

JAZDA PO ALKOHOLU

Policjant z radarem

Nasza kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w pomaganiu kierowcom, którzy utracili prawo jazdy w wyniku podejrzenia prowadzenia pojazdu pod wypływem alkoholu.

DOZÓR ELEKTRONICZNY

Zaun mit Stacheldraht zur Absperrung

Osoby skazane bardzo często mają pytania i wątpliwości odnośnie różnic i sposobu skorzystania z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego i warunkowego zwolnienia.