Wyrok łączny kompleksowo

Kara łączna jest orzekana w sytuacji jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstwa tego samego rodzaju albo inne przestępstwo lub wykroczenie podlegające łączeniu. Kara łączna nie jest karą orzekaną za konkretne jedno przestępstwo. Do wydania wyroku łącznego właściwy jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Wyrok, w którym sąd orzeka karę łączną, nazywamy wyrokiem łącznym. Wyrok łączny jest wydawany z urzędu albo na wniosek skazanego, jego adwokata lub na wniosek prokuratora. Stawiennictwo skazanego na rozprawie dotyczącej wyroku łącznego nie jest obowiązkowe. Sąd może jednak uznać, że udział skazanego w rozprawie jest konieczny, wówczas należy wezwać go na rozprawę, a jeżeli jest on pozbawiony wolności – zarządzić jego doprowadzenie.

W sytuacji, gdy sprawca popełni dwa lub więcej przestępstw w niewielkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok za jedno z tych popełnionych przestępstw, sąd orzeka karę łączną, w której uwzględnia jednostkowe wymierzone kary. W przypadku, gdy wymierzone zostaną już poszczególne kary, sąd wymierzy karę łączną w przedziale między najwyższą z zasądzonych kar a ich sumą, nie przekraczając jednak 15 lat w przypadku kary pozbawienia wolności, okresu 2 lat w przypadku kary ograniczenia wolności, natomiast w przypadku orzeczenia kary grzywny - ilości 810 jej stawek dziennych. Minimalną karę jaką sąd może wymierzyć w wyroku łącznym może wynieść tyle co najwyższa z kar z jednego z wyroków podlegających połączeniu. Innymi słowy sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonej za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

Jeżeli sprawca ma dwie kary i odbywałby je jedna po drugiej to korzystając z dobrodziejstwa kary łącznej zasądzanej wyrokiem łącznym to sumowanie ich będzie korzystniejsze dla sprawcy i wpłynie na skrócenie pobytu w więzieniu.

Łączyć można za sobą kary pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności, przy takim zbiegu kara ograniczenia wolności przeliczana jest na karę pozbawienia wolności, a jeden miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom jej pozbawienia. Nie ma natomiast możliwości połączenia kary grzywny z np. karą pozbawienia wolności.

Orzeczenie kary łącznej jest obowiązkiem sądu. Wyrok łączny jest wydawany po przeprowadzeniu rozprawy. Wyrok łączny podlega zaskarżeniu apelacją. Postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego jest postanowieniem zamykającym drogę do wydania wyroku i w związku z tym może być zaskarżone zażaleniem przez skazanego, jego adwokata oraz przez prokuratora.

Jeżeli nie mamy pewności, które z kar i czy w naszym przypadku w ogóle podlegają one łączeniu, warto zasięgnąć w tym względzie porady adwokata, który wskaże, jaka metoda najkorzystniej spełniłaby swoją role w łączeniu kar. Każdy przypadek jest inny i trzeba indywidualnie przeanalizować stan faktyczny bo w tej materii nie ma szablonu jak skutecznie skrócić pobyt w zakładzie karnym.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Wyrok łączny

Pomożemy fachowo i sprawnie.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia