Jeśli potrzebują Państwo pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS w Warszawie, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Prowadzimy sprawy należące do właściwości następujących organów emerytalno-rentowych:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Wojskowe Biuro Emerytalne,
 • Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Pomoc prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS i innych organów dotyczy zarówno spraw na etapie postępowania przed organami do momentu wydania decyzji, jak i odwołań od wydanych decyzji. Oferujemy również prowadzenie postępowania przed sądem w sprawach przyznania świadczeń socjalnych, ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, macierzyńskich, chorobowych i wypadkowych.

Sprawy przeciwko organom emerytalno-rentowym

Działalność Kancelarii obejmuje sprawy przeciwko organom emerytalno-rentowym na terenie całej Polski. Współpracujemy z Adwokatami oraz Radcami Prawnymi z całego kraju. Nasza praca opiera się na reprezentowaniu przed sądem i pomocy w sporządzaniu dokumentacji i wniosków kierowanych do organów emerytalno-rentowych oraz wszelkich odwołań od ich decyzji, dotyczących np. świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym. Dobro naszego Klienta oraz walka o sprawiedliwe rozstrzygnięcie i ochronę praw ubezpieczonych jest dla nas ważne. Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych udziela porad w siedzibie kancelarii jak również w trybie zdalnym online.
Z jakimi sprawami przeciwko organom emerytalno-rentowym przychodzą do nas klienci?

 • sprawy sporne pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • błędne ustalenie kapitału początkowego, stażu bądź rodzaju pracy, nieuwzględnienie składkowych lat pracy, która wykonywana była np. w warunkach specjalnych,
 • podważania zasadności wypłaty świadczenia chorobowego,
 • odmowy przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego, wychowawczego,
 • wyrównawczego, rehabilitacyjnego i innego osobie uprawnionej,
 • odebrania prawa do renty inwalidzkiej, rodzinnej lub emerytury,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • postępowań związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego,
 • kwestii składek – ich przedawnienia, zwrotu, zaległości, nadpłaty.
  sporządzanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec organów emerytalno-rentowych,
 • ustalenia wysokości składek, jakie pracodawca odprowadził lub nie odprowadził na poczet ubezpieczeń społecznych lub emerytury czy renty.

Dlaczego prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS?

Adwokat, któremu powierzycie Państwo prowadzenie sprawy, złoży w Państwa imieniu odpowiednio przygotowane i udokumentowane pismo lub wniosek do konkretnej, prowadzonej sprawy przed organem emerytalno-rentowym. Ponadto będzie kontynuował reprezentację przed organami emerytalno-rentowymi i sądami. Adwokat do spraw ubezpieczeń społecznych wcześniej razem z Państwem przeanalizuje stan faktyczny sprawy, określi jego zasadność oraz omówi, jakie mogą być korzyści w momencie pomyślnego dla klienta rozstrzygnięcia postępowania. Na spotkanie w kancelarii z adwokatem w sprawie porady dotyczącej ubezpieczeń społecznych wskazane jest zabranie ze sobą pełnej dokumentacji dotyczącej danej sprawy. Będzie ona punktem wyjścia do podjęcia przez prawnika konkretnych działań na rzecz mocodawcy i wskazania najkorzystniejszego rozwiązania Państwa sprawy.

Wielu klientów jest nieusatysfakcjonowanych z powodu wydania przez organ niekorzystnych decyzji – np. w sprawie przyznania zasiłków, rent i emerytur. Rzeczywiście, nie wszystkie decyzje wydane przez organy emerytalno-rentowe znajdują uzasadnienie w literze prawa. Powodem nieporozumień jest najczęściej zbyt duża swoboda w interpretacji przepisów, które nie zawsze są spójne i niejednoznaczne w treści. Niekorzystna decyzja wydana przez organ nie musi być ostateczna, dlatego, jeśli uważamy, że nie została ona podjęta zgodnie z prawem lub ustalonym stanem faktycznym sprawy, warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej, aby dać sobie szansę na korzystniejsze rozwiązanie.

Jakie sprawy przeciwko organom emerytalno-rentowym prowadzimy?

Z pomocy naszej kancelarii korzystają osoby, którym organ emerytalno-rentowy odmówił np. prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego, a także te, wobec których trwa postępowanie wyjaśniające, grożące odmową wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego z uwagi na krótki okres zatrudnienia, wysoką podstawę wymiaru składek, zmianę wymiaru czasu pracy itp.

Dla Pracodawców oferujemy wszelką pomoc w sprawach spornych związanych z pracownikami, np. kiedy organ kwestionuje wysokość podstawy wymiaru opłacanych składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą bez podania przekonywującej argumentacji co do sposobu ich wyliczenia.

Gwarantujemy indywidualne i rzetelne, szczegółowe podejście do każdej sprawy, aby doprowadzić do sukcesu, na którym zależy tak samo naszym klientom, jak i nam.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.