Od wielu lat świadczymy usługi jako prawnik dla firm i przedsiębiorców nie tylko z Warszawy, ale i innych miejscowości w całym kraju. Mamy duże doświadczenie we współpracy z biznesami różnej wielkości – obsługujemy zarówno jednoosobowe działalności, jak i małe czy średnie przedsiębiorstwa. Oferujemy pomoc prawną firmom z kapitałem polskim oraz zagranicznym. Usługi prawnika dla firm są dedykowane dla klientów działających w zróżnicowanych branżach i formach prawnych. Proponowane rozwiązania uwzględniają zarówno prawną, jak i biznesową stronę sprawy.

 

Kompleksowa pomoc prawna dla biznesu

W naszej codziennej pracy koncentrujemy się na sprawnym, skutecznym i optymalnym finansowo rozwiązaniu bieżących problemów w przedsiębiorstwie. Zanim wskażemy potencjalne rozwiązania, analizujemy wszystkie szczegóły sprawy – uwzględniamy ewentualne możliwości działań, oceniamy ryzyko i koszty. Główną intencją profesjonalnego prawnika dla firm jest zagwarantowanie klientom bezpieczeństwa prawnego – bez ograniczenia ich kreatywności biznesowej.

Sprawy na pozór proste do załatwienia prowadzone w sposób amatorski mogą mieć odwrotny skutek i spowodować nieodwracalny i niekorzystny finał. Proponujemy konsultacje i porady prawne, które wyjaśnią stan prawny Państwa sprawy i ułatwią podjęcie właściwych i racjonalnych kroków. Do Państwa będzie należała decyzja, czy po konsultacji dalej poprowadzą Państwo sprawę sami czy z naszym udziałem i pomocą.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

pomoc adwokata przy negocjacjach w zawieraniu umów

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Spory sądowe, mediacja i windykacja

sprawdzenie dłużnika pod kątem możliwości wyegzekwowania od niego wierzytelności.

Prawo konsumenckie

przygotowywanie i kontrola wzorców umownych (regulaminy, umowy) stosowanych przez przedsiębiorców w stosunkach z konsumentami pod kątem występowania niedozwolonych postanowień umownych.

Zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej

analiza celów zakładanej działalności gospodarczej pod kątem doboru najoptymalniejszego modelu jej prowadzenia.

Przekształcenia, przejęcia

analiza planowanego przez Klienta przedsięwzięcia pod kątem doboru optymalnej formy jego realizacji od strony prawnej, w szczególności podatkowej.

Doradztwo podatkowe

optymalizacja rozliczeń podatkowych przedsiębiorców i osób fizycznych (także pracownicze) – VAT, CIT, PIT, PCC i pozostałe podatki.

Prawo konkurencji

analiza umów pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji.

Bezpieczeństwo i wymogi dotyczące produktów

ocena prawidłowości i kompletności dokumentów oraz realizacji innych wymogów niezbędnych do sprzedaży produktów na każdym szczeblu ich dystrybucji od producenta przez importera do sprzedawcy detalicznego.

Prawo żywnościowe

analiza oraz doradztwo w zakresie prawidłowości oznaczeń produktów żywnościowych oraz spełniania przez produkt innych wymogów związanych z jakością handlową.

Umowy handlowe

Prawnicy Kancelarii posiadają nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie i wyczucie w zakresie oceny i praktycznego stosowania przepisów prawa gospodarczego i handlowego.

Postępowanie windykacyjne

Oferujemy fachową pomoc w sprawach związanych z pełnym zakresem windykacji należności, zarówno na etapie ich dochodzenia i odzyskiwania.

Negocjacje handlowe

Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji handlowych zarówno na etapie wstępnym jak również w trakcie realizowanych już umów handlowych.

Zakładanie spółek

Specjalizujemy się w zakładaniu i obsłudze prawnej średnich i dużych przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym.

UOKIK KARY

Kancelaria specjalizuje się w dokonywaniu analizy zgodności z prawem umów stosowanych w obrocie z konsumentami.

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Skarga do europejskiego trybunału praw człowieka

Naszym Klientom oferujemy pełną obsługę w zakresie przygotowania, złożenia skargi, a następnie poprowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Obsługa prawna firm i spółek

Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej średnich firm i dużych przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym.

Sprawy gospodarcze

W szczególności specjalizujemy się kompleksowej obsłudze firm i spółek prawa handlowego.

Opiniowanie umów

Prawnicy Kancelarii posiadają fachową wiedzę, doświadczenie i wyczucie w zakresie opiniowania umów ich oceny oraz praktycznego stosowania przepisów prawa gospodarczego i handlowego.