Nasz zespół to specjaliści oferujący kompleksową pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach mieszkaniowych w Warszawie i okolicach. Nieustający rozwój rynku mieszkaniowego i użytkowego sprawia, że wciąż pojawiają się nowe inwestycje, a coraz więcej osób próbuje nabyć lokal spółdzielczy. Czasami na początkowych etapach mogą wystąpić pierwsze problemy, których regulacje zostały zawarte w prawie mieszkaniowym i lokalowym.

Pomoc prawnika od nieruchomości może być skuteczna, jeżeli szukają Państwo rozwiązania spraw dotyczących nieuczciwych najemców, zalegania z czynszem, eksmisji z mieszkania, wypowiedzenia umowy najmu i innych spornych sytuacji. Doświadczenie adwokata od nieruchomości może być niezbędne w sprawach związanych z prawem spółdzielczym, prawem lokatorskim, prawem o własności lokali i ochroną praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Jakie sprawy mieszkaniowe i lokalowe prowadzimy?

Na co dzień prowadzimy sprawy mieszkań komunalnych, spółdzielczych lokatorskich i własnościowych oraz lokali tzw. hipotecznych posiadających własną księgę wieczystą. Prowadzimy bieżącą obsługę spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, opiniujemy umowy z deweloperami, prowadzimy konsultacje przy indywidualnej sprzedaży mieszkań oraz procesie przekształceń własnościowych lokali komunalnych i spółdzielczych.

Prowadzimy też sprawy lokali, mieszkań i domów, w których np. dawni właściciele odzyskali utracone prawo własności albo w przejętych przez państwo nieruchomościach lub innych stanach faktycznych, których status prawny nie jest jasno uregulowany. W większości przypadków dążymy do uzyskania prawa własności naszego lokalu, aby mieć pewność i poczucie, że w przyszłości w razie potrzeby będziemy mogli swobodnie dysponować swoim majątkiem w postaci lokalu – nieruchomości, np. w celu jego sprzedaży, zamiany, spadku lub darowizny.

 

Co warto wiedzieć o prawie mieszkaniowym?

W ostatnich latach prawo w sprawach mieszkaniowych ulega częstym zmianom i należy śledzić nowe rozwiązania prawne. W ostatnich latach uległy zmianie zasady wykupu mieszkań komunalnych. Nowa uchwała likwiduje 90-procentową ulgę dla długotrwałych najemców. W zamian daje ulgę 50 proc. przy minimum dziesięciu latach najmu. Dodatkowo dla lokatorów z co najmniej 20-letnim stażem daje 1 proc. bonifikaty za każdy rok ponad 20 lat - wlicza się do niego najem np. rodziców. Maksymalna bonifikata nie może jednak przekroczyć 70 proc. To nie wszystko. Uchwała pozbawia też możliwości wykupu mieszkań przez osoby najbiedniejsze (m.in. chodzi o lokatorów, którzy pięć lat przed kupnem otrzymywali dodatek mieszkaniowy, korzystali z obniżki czynszu ze względu na niskie dochody, mieli umorzony dług czynszowy, dostawali zasiłek).

Należy podkreślić, że mieszkanie komunalne nie jest własnością najemcy, wobec tego nie podlega ogólnym zasadom dziedziczenia ze względu na wyjątek od reguły dziedziczenia. Prawo najmu lokalu mieszkalnego nie wchodzi do spadku po najemcy. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Podkreślenia wymaga to, że osoby uprawnione wstępują w stosunek najmu lokalu, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Prawo najmu lokalu mieszkalnego przechodzi na oznaczone osoby. Stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują:

  • małżonek niebędący współnajemcą,
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
  • inne osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, np. w konkubinacie.

 

Reasumując, prawo najmu lokalu o innym przeznaczeniu, tzn. innego lokalu niż lokal mieszkalny, wchodzi w skład spadku po najemcy na zasadach ogólnych, zaś sukcesja prawa najmu lokalu mieszkalnego podlega odrębnej regulacji prawnej.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Sprawy mieszkaniowe i lokalowe

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę mieszkaniową i lokalową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia