spadek warszawa

Dział spadku

Pierwszy etap spadkobrania to stwierdzenie kto dziedziczy i w jakiej części. Drugi etap to dział spadku czyli faktyczne podzielenie masy spadkowej między uprawnionych spadkobierców.

Jeżeli do schedy spadkowej należy nieruchomość, dokonanie działu spadku może nastąpić w formie ugody sadowej lub notarialnej albo na drodze procesu sadowego. W ramach działu spadku dokonuje się ustalenia wartości całej masy spadkowej, miedzy innymi zaliczając otrzymane darowizny. Celem działu spadku jest definitywny podział i rozliczenie masy spadkowej miedzy spadkobiercami, np. ustalenie zasad spłat, ustalenie warunków obejmujących zniesienie współwłasności. Jest to najtrudniejszy i dość konfliktowy moment fizycznego podziału masy spadkowej, która wymaga wiedzy prawnej i podatkowej aby sposób podziału miedzy spadkobiercami nie był krzywdzący dla uczestników, zgodny z ustawą i wolą spadkodawcy.

Najczęściej po spadkodawcy dziedziczy kilka osób. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, to do wspólności majątku spadkowego stosowane się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. To znaczy, że kilku spadkobierców staje się współspadkobiercami, ponieważ istnieje pomiędzy nimi wspólność ustawowa. Taka wspólność, nie ma charakteru ostatecznego, istnieje jedynie do momentu działu spadku. Współspadkobiercy, nie musza dokonywać działu spadku, ponieważ ustawa nie nakłada na nich takiego obowiązku.

Dział spadku polega na tym, że wraz z chwilą zakończenia trwania współwłasności, ustalana jest wartość całego majątku spadkodawcy a następnie określana jest wielkość schedy każdego ze spadkobierców. Dział spadku może zostać dokonany zarówno w drodze umowy, jak i w drodze postępowania przed Sądem.

Umowa o dział spadku

Dział spadku dokonany w drodze umowy, jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieje zgodna wola współspadkobierców. W przypadku jej braku, działu spadku dokonuje Sąd. Zgodna wola wszystkich współspadkobierców musi istnieć nie tylko w kwestii dokonania samego działu, lecz również w kwestii tego w jaki sposób dział spadku ma być dokonany i rozliczony. Stronami umowy są w takim przypadku wszyscy współspadkobiercy. Może zdarzyć się sytuacja, w której stroną będzie inna osoba np. wtedy gdy spadkodawca zbył przypadający na niego udział z masy spadkowej. Sama forma umowy uzależniona jest od faktu, co wchodzi w skład spadku.  Jeżeli będzie to nieruchomość, wymagana będzie forma aktu notarialnego. Jeżeli np. będzie to przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Przed sądem

Celem postępowania działowego jest przede wszystkim dokonanie podziału fizycznego majątku spadkowego, czyli określenie i ustalenie sched spadkowych dla każdego spadkobiorcy. Zasadniczo Sąd dąży do ugodowego podziału spadku. Współspadkobiercy mają obowiązek podać Sądowi swoje dane personalne oraz wyjaśnić w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas i wymienić inne okoliczności, które mogą wpłynąć na rozstrzygnięcie co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać w spadku.

Dział spadku powinien obejmować cały majątek spadkowy. Jedynie ważne powody mogą go ograniczyć do części spadku. Taki powód może stanowić wątpliwość, czy wszystkie przedmioty, które wchodzą w skald spadku, stanowiły własność spadkodawcy.

Po dokonaniu działu spadku jeżeli wystąpią później wydarzenia, które mogłyby wpłynąć na jego zmianę, prawo gwarantuje możliwość wznowienia postępowania sądowego. Zainteresowani mogą również żądać ustalenia, iż dział spadku był bezskuteczny. Przykładem takiej sytuacji może być późniejsze odnalezienie testamentu, który radykalnie zmienia sytuacje poszczególnych spadkobierców.

Dla ustalenia składu majątku spadkowego zasadnicze znaczenie ma chwila otwarcia spadku czyli śmierci spadkobiercy. Podstawą ustalenia działu spadku jest spis inwentarza (jeżeli został on sporządzony) a ponadto oświadczenia złożone przez spadkobierców oraz przedstawione przez nich dowody. Podstawa ustalenia wartości poszczególnych składników spadku są ceny rynkowe z chwilą dokonywania działu spadku.

Skutki działu spadku

Dział spadku powoduje skutki prawne i faktyczne. Skutki prawne polegają przede wszystkim na tym, że do majątku osobistego poszczególnych spadkobierców wchodzą przyznane im nowe prawa majątkowe. Zmienia się również odpowiedzialności za długi spadkowe. Od chwili działu spadku każdy z dotychczasowych współspadkobierców odpowiada proporcjonalnie za długi samodzielnie.

Koszty związane z działem spadku

Możecie Państwo dokonać zgodnego działu spadku u notariusza, działu umownego w formie aktu notarialnego, wówczas koszty według taryfy notarialnej są wyższe od sądowych ale sprawa załatwiona jest szybciej. Natomiast w przypadku braku zgody miedzy spadkobiercami należy wystąpić na drogę postępowania sądowego ( opłata od wniosku wynosi 300 zł. lub 500 zł. a jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość - 1000 zł.).

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o dział spadku oraz zniesienie współwłasności, Jeżeli mają Państwo jakieś pytania i chcielibyście uzyskać poradę prawną w tej kwestii, nasz kancelaria jest do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy.

Wróć do: Sprawy spadkowe

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach spadkowych oraz sprawach bezpośrednio związanych ze skutkami Sądowego Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem. W szczególności dotyczy to spraw związanych z samym dziedziczeniem lub odrzuceniem spadku jak również z testamentem, zachowkiem, darowizną i działem spadku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Dział spadku Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Dział spadku

Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę związaną z działem spadku.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia