Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie windykacji długów – poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Oferta naszej kancelarii z Warszawy ma pomóc wszystkim osobom chcącym skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności. Doświadczony prawnik od windykacji podpowie klientom, jak mądrze postępować z dłużnikiem i jak skutecznie wyegzekwować należność dostępnymi narzędziami prawnymi.

 

Dochodzenie roszczeń finansowych i odzyskiwanie długów

Jesteśmy Kancelarią, która od lat specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń i odzyskiwaniu długów. Oferujemy fachową pomoc w sprawach związanych z pełnym zakresem windykacji należności, zarówno na etapie ich dochodzenia, jak i odzyskiwania. Zabezpieczamy także majątek dłużników przed zbyciem z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Specjalizujemy się również w przeciwdziałaniu bezprawnym i nienależnym roszczeniom prowadzonym przez firmy windykacyjne i komornicze. Kancelaria prowadzi sprawy sądowe na każdym etapie postępowania, współpracuje ze sprawdzonymi komornikami i firmami detektywistycznymi. Mamy wypracowane działania zabezpieczające nieruchomości i majątek ruchomy dłużników na poczet odzyskania dochodzonego roszczenia.

 

Na czym polega windykacja?

Windykacja to dochodzenie roszczeń, którego zadaniem jest dążenie do odzyskania należności, rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Możemy znaleźć się w sytuacji gdy ktoś nie wywiązuje się z zobowiązania ustnego, pisemnego bądź naraził nas na szkodę i wówczas stajemy się wierzycielami, czyli osobami, którym przysługuje roszczenie windykacyjne. Jeżeli nie nastąpi dobrowolne zaspokojenie nas na drodze polubownej, pozostaje droga sądowa. Prowadzenie procesu wymaga nie tylko znajomości stanu faktycznego, ale i wiedzy dotyczącej procedury sądowej oraz zastosowania skutecznych instrumentów windykacyjnych.

Możemy znaleźć się w sytuacji odwrotnej, gdy ktoś zgłasza przeciwko nam roszczenie bądź posiada już przeciwko nam tytuł egzekucyjny i zamierza bądź już prowadzi egzekucję, wówczas my stajemy się dłużnikami. Wtedy konieczna jest wiedza na etapie procesowym dotycząca przeciwdziałania wydaniu niekorzystnego orzeczenia lub dobranie właściwych środków przeciwegzekucyjnych i powstrzymania etapu windykacji.

Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ważne jest, aby dokładnie określić roszczenie i w odpowiedniej formie skierować go do sądu, by po zakończeniu sprawy można było prowadzić skuteczną egzekucję bądź wybrać sposób obrony przed egzekucją. Proponujemy pomoc prawną także w sytuacji, kiedy realizowana egzekucja prowadzona jest na granicy prawa.

Windykacja to dochodzenie swojego prawa własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą. Wszelkie naruszenia owych uprawnień daje właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Szczególne istotne jest rozróżnienie i zrozumienie istoty terminu pomiędzy posiadaniem a własnością.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Windykacja

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę windykacyjną.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia