Usługi windykacyjne kompleksowo

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do odzyskania należności, rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej.

Możemy znaleźć się w sytuacji gdy ktoś nie wywiązuje się z zobowiązania ustnego, pisemnego bądź naraził nas na szkodę i wówczas stajemy się Wierzycielami czyli osobami, którym przysługuje roszczenie  windykacyjne. Jeżeli nie nastąpi dobrowolne zaspokojenie nas na drodze polubownej, pozostaje droga sądowa. Prowadzenie procesu wymaga nie tylko znajomości stanu faktycznego ale wiedzy dotyczącej procedury sądowej oraz zastosowania skutecznych instrumentów windykacyjnych.

Możemy znaleźć się w sytuacji odwrotnej t.j.  gdy ktoś zgłasza przeciwko nam roszczenie bądź posiada już przeciwko nam tytuł egzekucyjny i zamierza, bądź już prowadzi egzekucję,  wówczas my stajemy się dłużnikami. Wtedy konieczna jest wiedza na etapie procesowym  dotycząca przeciwdziałania wydaniu niekorzystnego orzeczenia lub dobranie właściwych środków przeciw egzekucyjnych i  powstrzymania etapu windykacji.

Zarówno wierzyciel jak i dłużnik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ważne jest aby dokładnie określić roszczenie i w odpowiedniej formie skierować go do Sądu tak aby po zakończeniu sprawy można było prowadzić skuteczna egzekucję bądź wybrać sposób obrony przed egzekucją. Proponujemy pomoc prawną także w sytuacji kiedy realizowana egzekucja prowadzona jest na granicy prawa.

Windykacja to dochodzenie swojego prawa własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą. Wszelkie naruszenia owych uprawnień daje właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Szczególne istotne  jest rozróżnienie i zrozumienie istoty terminu pomiędzy posiadaniem a własnością.

Najczęściej spotykane pojęcia czynności windykacyjnych to:

  • Windykacja polubowna pośrednia np. telefoniczna, listowna oraz bezpośrednia osobista,   spotkanie z dłużnikiem, mediacje stron.
  • Windykacja sądowa, gdy brak chęci współpracy za strony dłużnika. Sprowadza się do postępowania sądowego, uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, któremu nadana jest klauzula wykonalności. Prawomocny wyrok opatrzony klauzulą jest podstawą do  skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej.
  • Windykacja komornicza obejmuje przekazanie komornikowi dokumentacji wraz z wyrokiem, prowadzenie egzekucji konkretnego majątku łącznie z licytacja mienia ruchomego lub nieruchomości.

W większości przypadków praktyka odzyskiwania wierzytelności drobnych kończy się na windykacji polubownej, która polega na wysyłaniu do dłużników różnego rodzaju pism, nakłaniających dłużnika do spłacenia powstałego zadłużenia. Firmy działające w imieniu wierzyciela kontaktują się z dłużnikiem celem przekonania go do polubownej spłaty po zdecydowanie niższych kosztach w ramach zawartej ugody i uniknięcia kosztownego postępowania sądowego

W przypadku windykacji miękkiej myślimy o procesie windykacyjnym, w którym indykatory są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Miękka windykacja to także metoda stosowana przez biura informacji gospodarczej, która wysyła wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji o zobowiązaniu dłużnika do biur informacji gospodarczej.  Jeżeli dłużnik nadal nie spłaca, następnym krokiem może być wpis do rejestru tych biur.

W przypadku twardej windykacji, windykatorzy stosują ostrzejsze sankcje windykacyjne, jak skierowanie spray na drogę postepowania sądowego, egzekucyjnego i karnego, wpisy do rejestrów gospodarczych, wywiady detektywistyczne i gospodarcze, agresywne wizyty windykatorów terenowych u dłużnika.

Kancelaria ma doświadczenie w sprawach zaległych zobowiązań po stronie dłużnika i wierzyciela i wypracowane procedury skutecznego działania.

Zapraszamy.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Windykacja

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę windykacyjną.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia