Niekorzystny kredyt hipoteczny

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii w Warszawie specjalizujących się w prowadzeniu spraw dotyczących nieuczciwych praktyk bankowych. Niektóre banki często dopuszczają się niedozwolonych procedur, zarabiając na niewiedzy i nieświadomości kredytobiorców.

Do najpopularniejszych nieuczciwych praktyk bankowych należą:

  • narzucanie obowiązku zawarcia dodatkowej umowy (np. wykupienia polisy lub lokaty), z której ewentualna rezygnacja będzie prowadziła do podwyższenia oprocentowania – są to czynności będące elementem nieuczciwej sprzedaży produktu ubezpieczeniowego – niektórzy kredytobiorcy orientują się, że wykupili polisę dopiero po uruchomieniu kredytu;
  • narzucanie warunków, których kredytobiorca nie może spełnić, co prowadzi do tego, że bank regularnie wysyła monit wzywający do natychmiastowego spełnienia tego warunku – najczęściej dotyczy to przedstawienia zaświadczeń sprzed kilku lat, np. związanych z potwierdzeniem niezalegania ze składami ZUS;
  • zobowiązywanie klientów do opłacania składek przy umowach ubezpieczenia grupowego – dotyczy to między innymi ubezpieczeń niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym;
  • dodawanie do umowy niekorzystnego kredytu hipotecznego (denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej) specjalnych klauzul niedozwolonych, których skutkiem jest arbitralne ustalenie kursów wypłaty i spłaty kredytu – prowadzi to do niekontrolowanego wzrostu salda, które najczęściej zdecydowanie przewyższa wartość zabezpieczenia;
  • aneksy do umów kredytowych, które jednocześnie zmniejszają ratę i podwyższają marżę na ten sam okres, co ostatecznie doprowadza do nadmiernego wzrostu salda kredytu.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw bankowych – prowadzimy m.in. postępowania przeciwko bankom i instytucjom finansowym w związku z powstałymi sporami na tle świadczenia usług finansowych. Sporządzamy pozwy, mediujemy w sporach, prowadzimy także negocjacje – zarówno na rzecz konsumentów, jak i przedsiębiorców. Jeżeli potrzebują Państwo kompleksowej pomocy w prawnej w sprawach dotyczących niekorzystnego kredytu hipotecznego lub pozostałych nieuczciwych praktyk bankowych, serdecznie zachęcamy do kontaktu.