darowizna warszawa

Co to jest darowizna

Darowizna to należące do nas  rzeczy albo pieniądze, które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Z darowizną mamy do czynienia wtedy, gdy dzielimy się z kimś swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze lub rzeczy należące wyłącznie do nas.

Podatki od spadku i darowizny

Otrzymana darowizna podlega opodatkowaniu. Podatek musi zapłacić osoba obdarowana chyba, że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku. To czy trzeba będzie zapłacić podatek, zależy od grupy podatkowej, do której należy darczyńca i obdarowany. Zostały ustalone 3 grypy według stopnia pokrewieństwa. Podatek tym wyższy im dalsze pokrewieństwo pomiędzy darczyńca a obdarowanym. Darowizna dla najbliższych zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej zwolniona jest z podatku. Warunkiem aby te osoby uniknęły podatku, muszą zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ( umowę notarialną zgłasza notariusz). Jest to bardzo ważne, jesteśmy wtedy zwolnieni od płacenia podatku od spadku i darowizn. Wartość darowizny nie ma wówczas znaczenia, ponieważ nie będziemy płacić ani złotówki podatku.

Ważny stopień pokrewieństwa

Grupa I

 • małżonek aktualny a nie były
 • zstępni ( syn córka wnuki, prawnuki )
 • wstępni ( matka, ojciec, dziadkowie )
 • rodzeństwo
 • pasierb
 • ojczym, macocha
 • teściowie, zięć, synowa

Grupa II

 • zstępni rodzeństwa ( np. siostrzeniec, bratanek )
 • rodzeństwo rodziców ( np. wuj, ciotka )
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa ( np. mąż siostry )
 • rodzeństwo małżonków ( np. brat żony – szwagier )
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków ( np. mąż siostry męża, żona brata )
 • małżonkowie innych zstępnych ( np. żona wnuka )

Grupa III

 • wszystkie pozostałe osoby, dalecy krewni i osoby obce.

Dla każdej grupy podatkowej zostały ustalone kwoty darowizn, które nie muszą być zgłaszane do Urzędu Skarbowego, gdyż są wolne od podatku. Z takiego zwolnienia od podatku można korzystać raz na 5 lat. Zasada ta dotyczy każdej grupy. Wynoszą one odpowiednio:

Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn do 23 lipca 2023r.

 • I grupa podatkowa 10.434
 • II grupa podatkowa 7.878
 • III grupa podatkowa 5.308

Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn po 23 lipca 2023r.

 • I grupa podatkowa 36.120
 • II grupa podatkowa 27.090
 • III grupa podatkowa 18.060

Jeżeli darowizny pieniężne od najbliższych maja być zwolnione z podatku, pieniądze powinny zostać przelane na konto bankowe obdarowanego lub za pośrednictwem poczty. Przelewy muszą być dokładnie opisane, że jest to darowizna i kto komu przekazuje się darowiznę. Darowizna w innej formie nie będzie zwolniona z podatku. Urząd Skarbowy chce mieć jasno i precyzyjnie udokumentowane kto, komu, kiedy i jaką kwotę podarował.

Zgłoszenie przez notariusza

Notariusz ma obowiązek zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego, jeżeli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Notariusz pobierze od darowizny podatek, który powinien zapłacić obdarowany i przekaże go następnie do Urzędu Skarbowego. Wymagane jest również osobiste zgłoszenie darowizny na odpowiednim druku U.S. przez obdarowanego jeżeli została spisana zwykła umowa pisemna. Darowiznę trzeba zgłosić w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy lub dokonania darowizny. Np. od daty przelania pieniędzy na konto przez darczyńcę. U.S. przygotował odpowiednie druki do wypełnienia przez darczyńcę i obdarowanego niezależnie, do której grupy podatkowej należą. Zeznanie podatkowe składa również osoba obdarowana zwolniona z podatku należąca do I grupy podatkowej. W druku trzeba opisać otrzymaną darowiznę np. samochód, podać markę, rok produkcji numer rejestracyjny. Należy też podać dane darczyńcy, włącznie z jego nr. PESEL i NIP.

Nie zgłasza się do Urzędu Skarbowego darowizn, które nie przekraczają kwoty zwolnionej z podatku dla danej grupy podatkowej.

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny, jest możliwe w sytuacji gdy obdarowany dopuści się rażącej niewdzięczności w stosunku do darczyńcy. W takim wypadku, należy uwzględnić okoliczności konkretnego stanu faktycznego. Niewdzięczne jest każde niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę zachowanie przez osobę obdarowaną. Zachowanie to musi zostać uznane jako rażąca niewdzięczność, musi ono cechować się znacznym nasileniem złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy bądź szkody majątkowej. Przez rażącą niewdzięcznością należy rozumieć takie zachowanie obdarowanego ( zarówno działanie jak i zaniechanie działania ), które narusza powszechnie panujące w społeczeństwie normy moralne, czy też obyczajowe. Darczyńca może rażąca niewdzięczność zawsze wybaczyć.

Darczyńca może także odwołać darowiznę, która nie została jeszcze wykonana, w przypadku gdy po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ znacznej zmianie, a wykonanie darowizny może doprowadzić do zagrożenia jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo uszczerbku w jego zobowiązaniach alimentacyjnych.

Jeżeli została Państwu przekazana darowizna i nie jesteście pewni np. czy należy zapłacić podatek i w jakiej wysokości, oferujemy pomoc prawną doświadczonych mecenasów we wszystkich sprawa dotyczących spadku i darowizn.

Zapraszamy.

Wróć do: Sprawy spadkowe

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach spadkowych oraz sprawach bezpośrednio związanych ze skutkami Sądowego Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem. W szczególności dotyczy to spraw związanych z samym dziedziczeniem lub odrzuceniem spadku jak również z testamentem, zachowkiem, darowizną i działem spadku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Darowizna Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Darowizna

Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę związaną z różnego rodzaju darowiznami.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia