Bezpieczeństwo i wymogi dotyczące produktów

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

  • ocena prawidłowości i kompletności  dokumentów oraz realizacji innych wymogów niezbędnych do sprzedaży produktów na każdym szczeblu ich dystrybucji od producenta przez importera do sprzedawcy detalicznego,
  • doradztwo w zakresie obowiązków oraz ryzyk związanych z wprowadzeniem do obrotu/sprzedażą produktu wynikających z ustaw o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz o systemie oceny zgodności oraz innych aktów prawnych,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Inspekcją Handlową i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji oraz innymi organami oraz sądami.