Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych spadkobierców w drodze dziedziczenia. Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Nie zawsze jednak osoby uprawnione do dziedziczenia będące spadkobiercami nabędą prawa do spadku. Spadkobierca może inaczej rozporządzić swoim majątkiem niż sądzimy i pozbawić nas prawa do spadku. Może w drodze spisania swojej woli w testamencie powołać do spadku osoby obce. Inną przyczyną wykluczenia nas z grona spadkobierców może być np. wydziedziczenie przez spadkobiercę lub można zostać uznanym za niegodnego dziedziczenia. Dlatego do chwili prawomocnego stwierdzenia praw do spadku nie możemy być pewni, że będąc w kręgu spadkobierców staniemy się faktycznymi spadkobiercami.

Spadek można nabyć w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Jeżeli spadkodawca chce przekazać część lub całość swojego majątku osobie spoza kręgu dziedziczenia ustawowego wówczas sporządza testament. Testament zmienia zasady dziedziczenia i i do spadku dochodzą osoby, które przy dziedziczeniu ustawowym nigdy nie miały by żadnych praw ani roszczeń o schedę spadkową. W takiej sytuacji osobom uprawnionym do spadku z mocy ustawy zawsze przysługuje prawo do zachowku od osób, które objęły spadek na podstawie testamentu. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można dochodzić przed Sądem w formie postanowienia sądowego, które stwierdza nabycie spadku lub przed notariuszem w formie aktu notarialnego potwierdzającego dziedziczenie. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament otwarcie testamentu następuje z chwilą odczytania go przez przez sędziego lub notariusza. W sytuacji kiedy jest podejrzenie, że długi spadkowe mogą przewyższyć wartość aktywów spadkowych przyszli spadkobiercy mogą za życia zawrzeć umową zrzeczenia się prawa do spadku lub w terminie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy odrzucić go lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Warto też wiedzieć, że prawo do spadku nie przedawnia się.

W zależności od stopnia pokrewieństwa inaczej rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Możemy być zwolnieni z podatku lub zapłacimy go według trzech grup opodatkowania o czym należy pamiętać nabywając spadek.

Dowiedz się więcej: Sprawy spadkowe

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach cywilnych, cywilno-rodzinnych oraz karnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Sprawy spadkowe

Wszelkie sprawy spadkowe załatwią Państwo w naszej Kancelarii.

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę spadkową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia