Nasza kancelaria z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w prowadzeniu spraw spadkowych. W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się udzielaniem porad z zakresu prawa spadkowego, a także reprezentujemy interesy klientów w postępowaniu sądowym oraz pomagamy sporządzić wnioski oraz pozwy. Zakres naszych usług obejmuje również czynności związane z nabyciem spadku, sporządzeniem testamentu, egzekwowaniem zapisu zwykłego, uzyskaniem zachowku, przyjęciem czy odrzuceniem spadku. Prowadzimy również sprawy dotyczące działu spadku i wydziedziczenia.

 

Co nazywamy spadkiem?

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych, spadkobierców w drodze dziedziczenia. Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa, czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Nie zawsze jednak osoby uprawnione do dziedziczenia będące spadkobiercami nabędą prawa do spadku.

Spadkobierca może inaczej rozporządzić swoim majątkiem, niż sądzimy, i pozbawić nas prawa do spadku. Może w drodze spisania swojej woli w testamencie powołać do spadku osoby obce. Inną przyczyną wykluczenia nas z grona spadkobierców może być np. wydziedziczenie przez spadkobiercę lub można zostać uznanym za niegodnego dziedziczenia. Dlatego do chwili prawomocnego stwierdzenia praw do spadku nie możemy być pewni, że będąc w kręgu spadkobierców, staniemy się faktycznymi spadkobiercami.

 

Jak można nabyć spadek?

Spadek można nabyć w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Jeżeli spadkodawca chce przekazać część lub całość swojego majątku osobie spoza kręgu dziedziczenia ustawowego, wówczas sporządza testament, który zmienia zasady dziedziczenia, dlatego do spadku dochodzą osoby, które przy dziedziczeniu ustawowym nigdy nie miałyby żadnych praw ani roszczeń o schedę spadkową. W takiej sytuacji osobom uprawnionym do spadku z mocy ustawy zawsze przysługuje prawo do zachowku od osób, które objęły spadek na podstawie testamentu.

Ustalenia, kto nabędzie prawo do spadku, można dochodzić przed sądem w formie postanowienia sądowego, które stwierdza nabycie spadku, lub przed notariuszem w formie aktu notarialnego potwierdzającego dziedziczenie. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, otwarcie testamentu następuje z chwilą odczytania go przez sędziego lub notariusza. W sytuacji, kiedy jest podejrzenie, że długi spadkowe mogą przewyższyć wartość aktywów spadkowych, przyszli spadkobiercy mogą za życia zawrzeć umowę zrzeczenia się prawa do spadku lub w terminie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy odrzucić go lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Warto też wiedzieć, że prawo do spadku nie przedawnia się.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Sprawy spadkowe Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Sprawy spadkowe / Dziedziczenie

Spadek, zachowek, darowizna, testament, wydziedziczenie, odrzucenie spadku, inne kwestie dotyczące dziedziczenia załatwią Państwo w naszej Kancelarii.

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę spadkową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

Więcej informacji o spadku

02kw./19
spadek warszawa

Dział spadku w Warszawie

Dział spadku Pierwszy etap spadkobrania to stwierdzenie kto dziedziczy i w jakiej części. Drugi etap to dział spadku czyli faktyczne podzielenie masy spadkowej między uprawnionych spadkobierców. Jeżeli do schedy spadkowej należy nieruchomość, dokonanie działu spadku może nastąpić w formie ugody sadowej lub notarialnej albo na drodze procesu sadowego. W ramach działu spadku dokonuje się ustalenia wartości całej masy spadkowej, miedzy innymi zaliczając otrzymane darowizny. Celem działu spadku jest definitywny podział i rozliczenie masy spadkowej miedzy spadkobiercami, np. ustalenie zasad spłat, ustalenie warunków obejmujących zniesienie współwłasności. Jest to najtrudniejszy i dość konfliktowy moment fizycznego podziału masy spadkowej, która wymaga wiedzy prawnejCzytaj dalej

02kw./19
darowizna warszawa

Prawnik od darowizny w Warszawie

Co to jest darowizna Darowizna to należące do nas  rzeczy albo pieniądze, które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Z darowizną mamy do czynienia wtedy, gdy dzielimy się z kimś swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze lub rzeczy należące wyłącznie do nas. Podatki od spadku i darowizny Otrzymana darowizna podlega opodatkowaniu. Podatek musi zapłacić osoba obdarowana chyba, że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku. To czy trzeba będzie zapłacić podatek, zależy od grupy podatkowej, do której należy darczyńca i obdarowany. ZostałyCzytaj dalej

02kw./19
zachowek warszawa

Zachowek w Warszawie

W sprawach o zachowek warto skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez naszą kancelarię w Warszawie. Pomagamy zarówno klientom w dochodzeniu należności, jak i osobom będącym spadkobiercami, od których osoby uprawnione mogą dochodzić roszczenia pieniężnego z tego tytułu. Ze względu na to, że nie jest łatwo ustalić wysokość roszczenia o zachowek (jest on inny niż wysokość udziału spadkowego), warto zgłosić się do kancelarii specjalizującej się w tego rodzaju sprawach.   Co to jest zachowek? Zachowek to prawo, z którego można skorzystać w określonym czasie od chwili otwarcia spadku. Jeżeli jest się uprawnionym do otrzymania zachowku, to w pierwszej kolejności należy zwrócićCzytaj dalej

02kw./19
testament warszawa

Porady prawne w sprawie testamentu w Warszawie

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy, tj. osoby zmarłej, której dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero z chwilą jej śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Jego celem jest zmiana kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy. Daje on możliwość powołania do spadku osoby obce niedziedziczące z ustawy. Testament musi być spisany własnoręcznie, opatrzony datą i podpisany. Może być także spisany u notariusza, jak również w szczególnych przypadkach wypowiedziany ustnie w obecności świadków. Każdy z tych testamentów jest tak samo ważny. Nasza kancelaria w Warszawie może pomóc Państwu w następujących sprawach: przygotowywanie treści testamentu, przygotowywanie umów związanych z dziedziczeniem, prowadzenie sporów dotyczącychCzytaj dalej