Szanowni Państwo,

W codziennym życiu spotykamy się z problemami prawnymi, które wymagają fachowej wiedzy. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w pełnym zakresie spraw cywilnych i karnych.

Sprawy na pozór proste do załatwienia prowadzone w sposób amatorski mogą mieć odwrotny skutek i spowodować nieodwracalny i niekorzystny finał. Proponujemy konsultacje i porady prawne, które wyjaśnią stan prawny Państwa sprawy i ułatwią podjęcie właściwych i racjonalnych kroków. Do Państwa będzie należała decyzja, czy po konsultacji  dalej poprowadzą Państwo sprawę sami czy z naszym udziałem i pomocą.

Jesteśmy kancelarią, w której pracuje 6 doświadczonych adwokatów i radców prawnych  z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w procesach sądowych oraz negocjacjach ugodowo mediacyjnych. Drogę taką proponujemy wówczas, jeżeli wspólnie uznamy, że doprowadzi ona do pozytywnego, oczekiwanego i akceptowanego przez Państwa zakończenia sprawy. Atutem takiego rozwiązania jest zdecydowanie szybsze i tańsze zamknięcie sprawy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sprawy cywilne

Trzykrotne obniżenie ceny przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu

E-SĄD

Fotolia_107155820_S (1)

Kancelaria oferuje Państwu bardzo sprawne i szybkie prowadzenie spraw sądowych tylko na podstawie przesłanych dokumentów, bez konieczności spotkania się z drugą stroną.

ODSZKODOWANIE

Money Polish Zloty

Odszkodowanie jest świadczeniem jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody umyślnie lub nieumyślnie od osoby lub firmy, która tę szkodę wyrządziła lub się przyczyniła i ponosi za nią odpowiedzialność.

OBSŁUGA WSPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Haus mit Garten, Wohnung

Kancelaria nasza na co dzień prowadzi sprawy mieszkań komunalnych, spółdzielczych lokatorskich i własnościowych oraz lokali tzw. hipotetycznych posiadających własną księgę wieczystą.

SPORZĄDZANIE I OCENA UMÓW 

Vertrag schlieen Stift berreichen

W ostatnim okresie w naturalny sposób wzrasta ilość zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi. Zobowiązania te wymagają szczegółowego uregulowania prawnego.

UMOWA DEWELOPERSKA

Modern residential building

Umowy deweloperskie są umowami niestandardowymi i z tego powodu złożonymi, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Polish money and calculator

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do odzyskania należności, rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Możemy znaleźć się w sytuacji gdy ktoś nie wywiązuje się z zobowiązania ustnego czy pisemnego.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Real estate concept. Realtor is passing keys to the client sitting behind desk on blurred background.

Co to jest współwłasność. Przedmiotem współwłasności zawsze jest konkretna rzecz. Pojęcie współwłasności odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich określonych współwłaścicieli.

ZASIEDZENIE

fotolia_99145707_s1

Zasiedzenie to prawna możliwość usankcjonowania rzeczywistego prawa posiadania z istniejącym prawem własności tzn. potwierdzenie trwającego od dłuższego czasu faktycznego stanu posiadania.

ZWIĄZEK PARTNERSKI

Freundinnen

W Polsce nie jest uregulowana sytuacja prawna osób żyjących w związkach nieformalnych. Obowiązujące przepisy nie regulują kwestii wzajemnych praw i obowiązków partnerów.

KSIĘGA WIECZYSTA

Archivio cartaceo

Kancelaria nasz oferuje pełna pomoc przy zakładaniu księgi wieczystej. Pomożemy ustalić listę koniecznych dokumentów, poinformujemy o wszelkich opłata sądowych związanych z założeniem księgi lub zbioru dokumentów.

Negocjacje

Close up

Oferujemy Państwu pomoc przy zawieraniu umów i porozumień. Na pierwszym miejscu stawiamy na ugodowe załatwienie sprawy, które zawsze jest szybsze i tańsze od wielokrotnie długich i kosztownych procesów.

SPRAWY PRACOWNICZE

Handshake

Radcowie prawni i adwokaci związani z Kancelarią w swej praktyce zawodowej prowadzili obsługę prawną firm zajmujących się różnymi dziedzinami obrotu. Mamy duże doświadczenie w prawe pracy i zagadnieniami związanymi z problemami występującymi.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Risk management

Nasza Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom, które rozważają upadłość konsumencką. Oferujemy sprawną i kompleksową obsługę zarówno w zakresie doradztwa jak i postępowania przed sądem o upadłość konsumencką.