Zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

  • analiza celów zakładanej działalności gospodarczej pod kątem doboru najoptymalniejszego modelu jej prowadzenia (spółka, jednoosobowa działalność gospodarcza). Nasze doradztwo obejmuje także aspekty prawo-podatkowe,
  • kompleksowe działania na rzecz Klienta mające na celu stworzenie nowej działalności, czy to przez rejestrację działalności gospodarczej, stworzenie, czy też zakup nowej spółki. Pomagamy naszym klientom w całym procesie przygotowując odpowiednią dokumentację (wewnętrzną - umowy spółek, statuty, regulaminy lub zewnętrzną - wszelkiego rodzaju wnioski do urzędów i sądów), znajdując siedzibę nowego podmiotu, reprezentując w postępowaniach przed sądami rejestrowymi i organami.
  • doradztwo w zakresie najlepszej z punktu widzenia Klienta formy zakończenia działalności gospodarczej np. likwidacja, upadłość, wykreślenie z rejestru bez likwidacji. Dobór odpowiedniej formy jest kluczowy w celu uniknięcia zbędnych kosztów, wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka ponoszenia odpowiedzialności wobec wierzycieli po zakończeniu działalności, uniknięcie odpowiedzialności karnej.
  • kompleksowe działania mające na celu sprawne i ograniczające koszty i ryzyko zakończenie działalności gospodarczej.