Zniesienie współwłasności

Roszczenie o zniesienie współwłasności nie przedawnia się. Kto ma prawo do zniesienia współwłasności, co zrobić gdy nie ma zgody wśród współwłaściciel na jej zniesienie. Mamy doświadczenie i fachowa wiedzę. Doradzimy Państwu jak znieść współwłasność.

Zaufało nam wielu klientów!

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

Zniesienie współwłasności kompleksowo

Przedmiotem współwłasności zawsze jest konkretna rzecz. Pojęcie własności odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich określonych  współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności danej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie tylko do jej części, która odpowiednia jego udziałowi.

Są dwa rodzaje współwłasności:

A- współwłasność łączna dotycząca majątku objętego ustawową współwłasnością małżeńską lub współwłasność spółki cywilnej. Cechą szczególną współwłasności łącznej jest jej ścisłe powiązanie z określonym stosunkiem prawnym, zazwyczaj o charakterze osobistym oraz fakt, że nie istnieje możliwość określenia wielkości udziałów. Dopiero z chwilą ustania owego stosunku podstawowego współwłasność łączna przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych.

B - współwłasność ułamkowa, w której każdy z współwłaścicieli posiada określony ułamek udziału własności we współwłasności. W pierwszym przypadku zarządzanie własnością zależne jest od wszystkich właścicieli. W drugim przypadku każdy właściciel może samodzielnie zarządzać swoim ułamkiem, łącznie z prawem sprzedaży, ustanowienia na nim hipoteki  lub wykonaniu egzekucji.

Ważnym i odrębnym zagadnieniem jest sprawa zniesienia współwłasności, wydzielenie ułamkowe lub faktyczny podział rzeczy. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy współwłaściciel współwłasności ułamkowej. Zniesienie współwłasności następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub przeznaczeniem społeczno-gospodarczym rzeczy albo pociągnęłoby to za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeżeli współwłaściciele są zgodni co do podziału rzeczy może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli. W przypadku podziału nieruchomości  obligatoryjną jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności czynności. Istniejąca współwłasność lub chęć jej zniesienia w konsekwencji często prowadzi do konfliktów i nieporozumień między współwłaścicielami. Powstają  trudne stany faktyczne wynikające z braku zrozumienia miedzy stronami.

W przypadku niezgodności właścicieli co do podziału pozostaje wystąpienie na drogę sądową. W przypadku gdy współwłasność ułamkowa jest nieproporcjonalna jest możliwość wnioskowania o podział równy z wyrównaniem różnicy dopłatą pieniężną pomiędzy współwłaścicielami.

Zapraszamy.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

pomoc adwokata przy negocjacjach w zawieraniu umów

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.