Postępowanie przed sądem kompleksowo

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora i policja na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, który daje podstawę i duże prawdopodobieństwo świadczące o popełnieniu przestępstwa, prokurator kieruje do sądu akt oskarżenia. Od tego momentu, jeżeli sąd nada bieg sprawie, możemy mówić o rozpoczęciu procesu karnego.

Proces karny polega na podjęciu działań zmierzających do wykrycia i ujawnienia przestępstwa, osądzenia przestępcy i wykonania wyroku poprzez: karę, środki karne, środki zabezpieczające.

Celem procesu karnego jest udowodnienie winy i pociągnięcie do odpowiedzialności przestępcy. Jeśli osoba jest niewinna celem postępowania będzie całkowite oczyszczenie jej z zarzutów.

W procesie karnym występują dwie strony tj. oskarżyciel i oskarżony. Oskarżyciel wnosi do sądu wniosek o dokonaniu przestępstwa, osobą wnioskującą może być np. prokurator. Oskarżony to osoba, przeciwko której toczy się rozprawa na podstawie aktu oskarżenia. Oskarżyciel posiłkowy to ktoś, kto był pokrzywdzonym w sprawie toczącej się przed sądem. W postępowaniu procesowym występuje również: pokrzywdzony, podejrzany, świadkowie, obrońca.

Po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia, sąd wyznacza termin rozprawy, o którym powiadamia wszystkie zainteresowana strony. W zależności od wagi popełnionego przestępstwa rozprawy odbywają się w sądzie rejonowym lub okręgowym. Rozprawa główna składa się z następujących elementów:

  • rozpoczęcie rozprawy - przewodu sądowego, zaczyna się od odczytania oskarżenia, przesłuchania oskarżonego, pouczenia oskarżonego o przysługujących mu prawach, przeprowadzeniu dowodów,
  • przesłuchiwaniu świadków, biegłych, przemówieniach końcowych stron,
  • wydaniu wyroku, w którym sąd może skazać jak również zawiesić lub umorzyć postępowanie.

W wyniku postępowania procesowego oskarżonego można uznać za skazanego, winnego dokonania przestępstwa lub uniewinnionego i uwolnionego z zarzutów.

W trakcie procesu mogą zaistnieć okoliczności wyłączające osoby oskarżone od odpowiedzialności karnej np. niepoczytalność, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, rozkaz, działanie w granicach uprawnień, eksperyment medyczny.

Możliwe również staranie się o umorzenie postępowania przez Sąd nawet po wpłynięciu aktu oskarżenia. Przykładowo możliwe jest to gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia bądź czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnił przestępstwa, czy też społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, lub nastąpiło przedawnienie karalności.

Zapraszamy.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Postępowanie przed Sądem

Pomożemy fachowo i sprawnie.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia