testament podpisany u notariusza

Istnieje powszechne przekonanie, że podważenie testamentu notarialnego nie jest najprostsze – zdecydowanie łatwiej zakwestionować zapis dokumentu sporządzonego osobiście przez spadkodawcę. Są jednak pewne sytuacje, kiedy jest to możliwe. Serdecznie zachęcamy do lektury naszego artykułu.

Czy można podważyć testament sporządzony u notariusza?

Praktyka wykazuje, że zanegowanie zapisu testamentu notarialnego nie należy do najprostszych czynności. Notariusz, który sporządza testament właśnie w tej formie, musi być pewny, że spadkodawca jest w pełni świadomości, że testator nie cierpi na chorobę psychiczną, dającą widoczne objawy ani nie działa pod wpływem przymusu i pod wpływem błędu, a także posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Mając na uwadze powyższe wymogi, mogą pojawić się trudności przy próbie udowodnienia, że sporządzony testament jest wadliwy. Dotyczy to, zwłaszcza przypadków, kiedy chcemy wykazać, że zapis w testamencie został przygotowany przez inną osobę niż spadkodawca.

Kiedy testament notarialny może być nieważny?

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony przez spadkodawcę w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, albo pod wpływem błędu lub groźby.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, spadkobierca ustawowy nieuwzględniony w testamencie ma prawo podważyć prawną skuteczność testamentu notarialnego. Niektórzy spadkobiercy korzystają zatem z pomocy prawnej kancelarii, jeżeli podejrzewają, że testament notarialny może nie być w pełni zgodny z prawem. Powtarzającą się w praktyce sądowej podstawą takiego podważenia, jest stan psychiczny testatora (np. choroba psychiczna lub inne zaburzenia świadomości spowodowane narkotykami, lub innymi środkami ograniczającymi świadomość), mający wpływ na świadome oświadczenie woli testatora w chwili sporządzania przez niego testamentu notarialnego.

Udowodnienie wymienionych okoliczności w postępowaniu sądowym wymaga przedstawienia przed sądem mocnych dowodów opartych na dokumentacji medycznej i/lub zeznaniach świadków, które będą podstawą dla sądu o uznaniu testamentu za nieważny.