spotkanie w sprawie restrukturyzacji

Jednym ze sposobów na wydźwignięcie firmy z poważnego kryzysu finansowego jest restrukturyzacja, która pozwoli lepiej dostosować przedsiębiorstwo do wymogów rynkowych. Przedsiębiorcy, którzy zmagają się z problemami i chcą ratować się przed upadłością, często korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej. W jaki sposób przebiega proces restrukturyzacyjny?

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to skomplikowany proces prawno-ekonomiczny, jednak wart przeprowadzania w sytuacji, gdy chcemy ratować firmę przed zamknięciem, co jest nadrzędnym celem tego postępowania. W związku z tym cały proces zmierza do przeprowadzenia bardzo istotnych zmian w aktywach, pasywach, a także – jeżeli będzie taka możliwość – samej organizacji przedsiębiorstwa. To wszystko sprawi, że pojawi się szansa na zawarcie korzystnego układu z wierzycielami. W pewnym sensie proces restrukturyzacyjny przypomina transformację umożliwiającą uniknięcie postępowania upadłościowego.

Nieodzowna może okazać się pomoc ekspertów w dziedzinie prawa gospodarczego, którzy pomogą usprawnić proces mający na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Procedura restrukturyzacyjna dąży zatem do gruntownego przekształcenia struktury firmy w poszczególnych obszarach. W związku z tym możemy wyróżnić restrukturyzację finansową, majątkową oraz dostosowawczą. Ostatnia z nich poprawia pozycję marki na rynku.

Czy każda firma może skorzystać z restrukturyzacji?

Restrukturyzacja dotyczy tych przedsiębiorstw, które są niewypłacalne lub poważnie zagrożone utratą wypłacalności. Zgodnie z treścią ustawy Prawo restrukturyzacyjne można wyróżnić trzy warunki niewypłacalności: występowanie zaległości przekraczających trzy miesiące, suma długów przewyższa wysokość majątku spółki (w okresie dłuższym niż dwa lata), brak zdolności do uregulowania zobowiązań. Dzięki restrukturyzacji firma ma realną szansę na stabilniejsze funkcjonowanie po opracowaniu konkretnych rozwiązań naprawczych.