kryzys w związku

Małżonkowie, którzy przechodzą poważny kryzys, często zastanawiają się, czy to już czas, by złożyć pozew o rozwód. Niektórzy wolą jeszcze poczekać, licząc, że z czasem sytuacja się unormuje, nie rezygnując z małżeństwa. W niektórych przypadkach małżonkowie chcą prawnie uregulować sytuację rozstania. Jakie są najważniejsze różnice między rozwodem a separacją?

Jakie są różnice między separacją a rozwodem?

Zdarzają się przypadki, kiedy małżonkowie czują, że nic ich nie łączy, jednak po jakimś czasie może pojawić się szansa na powrót do wspólnego pożycia. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z separacji prawnej (sądowej), czyli instytucji prawnej prawa rodzinnego pozwalającej na prawne unormowanie faktycznego rozstania małżonków – bez konieczności całkowitego rozwiązania małżeństwa.

Zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwód, jednak z pewnymi różnicami. Warto zatem dowiedzieć się więcej o podobieństwach i różnicach, aby podjąć jak najlepszą decyzję w sprawie przyszłości małżeństwa.

Rozwód a separacja – podstawowe różnice

Podstawową przesłanką orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia, lecz w przeciwieństwie do rozwodu nie musi mieć on charakteru trwałego. Separacja może zostać orzeczona na podstawie zgłoszonego żądania obojga małżonków, którzy nie mają wspólnych małoletnich dzieci. W przypadku pozwu o rozwód sąd zostaje zobligowany do zbadania, czy istnieją przesłanki do orzeczenia – bez konieczności uwzględniania zgodnego wniosku każdej ze stron.

Orzeczenie separacji nie oznacza tego, że małżonkowie mogą wstąpić w nowy związek małżeński. Z racji tego, że separacja prawna nie jest tożsama z rozwodem, kobiety nie mogą wrócić do panieńskiego nazwiska. Separacja to najlepsze rozwiązanie w sytuacji, gdy małżonkowie potrzebują więcej czasu i dystansu, by zmienić pewne rzeczy na lepsze.