sprawa rozwodowa

Sprawy rozwodowe mogą zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie. Jeśli małżonkowie nie potrafią się porozumieć co do rozwiązania związku, to w obowiązkach sądu jest ustalenie, czy jeden z małżonków ponosi jednoznaczną winę za całkowity rozkład małżeństwa. W naszym artykule wyjaśniamy, co daje rozwód z orzeczeniem o winie.

Co trzeba wiedzieć o rozwodzie z orzeczeniem o winie?

Zgodnie ze statystykami rozwodów bez orzekania o winie jest w Polsce najwięcej. Wydaje się, że przyczyn tego stanu rzeczy można doszukać się w fakcie, że orzekanie o winie w wyczerpującym procesie rozwodowym może być trudne dla każdej ze stron – głównie z powodów emocjonalnych.

Orzeczenie winy w samym wyroku sądu oznacza, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi małżonek, którego umyślne lub nieumyślne zachowanie prowadziło do naruszenia obowiązków małżeńskich, a także przyczyniło się do pogłębienia lub całkowitego rozpadu pożycia.

Co daje orzeczenie winy w sprawie rozwodowej?

Orzeczenie winy w sprawach rozwodowych może mieć różne przyczyny. Wśród najczęstszych powodów można wyróżnić zdradę małżeńską, nadmierne spożywanie alkoholu, niechęć do współżycia lub brak pomocy jednego z małżonków. Rozwód z orzeczeniem o winie ma daleko idące konsekwencje, których skutki warto skonsultować nie tylko z adwokatem, ale i z psychologiem.

Największą zaletą takiej sprawy rozwodowej jest możliwość skutecznego dochodzenia alimentów. Strona może liczyć również na nierówny podział majątku. Ważnym argumentem okazuje się często także wewnętrzna satysfakcja. Osoby, które decydują się na ten poważny krok, muszą jednak liczyć się z tym, że rozwód nie musi zakończyć się na pierwszej rozprawie, gdyż takie sytuacje należą jednak do rzadkości. Znacznie częściej rozwój może trwać rok – wynika to z konieczności analizy materiału dowodowego.