podział majątku

Podział majątku w trakcie małżeństwa może wydawać się skomplikowanym procesem, jednak jest to niezbędne działanie w przypadku, gdy małżonkowie chcą uregulować swoje wzajemne prawa i obowiązki majątkowe. Warto zatem poznać zasady regulujące podział majątku oraz możliwe rozwiązania prawne, które mogą pomóc w uniknięciu konfliktów i nieporozumień.

Ustalenie ustroju majątkowego przed zawarciem małżeństwa

Zanim małżonkowie zdecydują się na podział majątku w trakcie trwania małżeństwa, warto zwrócić uwagę na ustroje majątkowe, które mogą być ustalone przed zawarciem związku małżeńskiego. W polskim prawie rodzinnym przewidziane są trzy rodzaje ustrojów majątkowych, a mianowicie ustrój wspólności majątkowej (ustawowy), ustrój rozdzielności majątkowej oraz ustrój wspólności majątkowej ograniczonej do przyszłych nabytków. Wybór odpowiedniego ustroju majątkowego może ułatwić późniejszy podział majątku oraz uniknięcie nieporozumień.

Intercyza jako sposób na uregulowanie kwestii majątkowych

Jednym z rozwiązań, które pozwala na uregulowanie kwestii majątkowych w trakcie trwania małżeństwa, jest zawarcie intercyzy. Intercyza to umowa zawierana między małżonkami, która określa zasady przysługujących im praw i obowiązków majątkowych. Intercyza może być zawarta zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie. Dzięki niej małżonkowie mogą ustalić, jaki ustrój majątkowy będzie obowiązywał w ich małżeństwie oraz jakie zasady będą regulować podział majątku.

Podział wspólnego majątku

W sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na podział wspólnego majątku w trakcie trwania małżeństwa, mogą to zrobić na drodze porozumienia. Podział majątku może nastąpić poprzez zawarcie umowy notarialnej, która określi sposób podziału oraz przysługujące każdemu z małżonków prawa i obowiązki. Warto pamiętać, że podział majątku może dotyczyć nie tylko nieruchomości czy ruchomości, ale także długów czy innych zobowiązań majątkowych.