składanie dokumentów u prawnika

Zakładanie spółek to proces, który może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niemniej jednak odpowiednie przygotowanie i świadomość poszczególnych etapów postępowania pozwoli na sprawną realizację tego przedsięwzięcia.

Wybór formy prawnej spółki

Pierwszym krokiem w procesie zakładania spółek jest wybór odpowiedniej formy prawnej. W Polsce można wyróżnić kilka podstawowych form działalności gospodarczej, takich jak jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółka akcyjna (S.A.). Wybór formy prawnej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, liczba wspólników czy też preferencje dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Rejestracja firmy

Kolejnym etapem jest rejestracja firmy w odpowiednich urzędach. Proces ten zależy od wybranej formy prawnej spółki. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych wystarczy zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Natomiast spółki handlowe, takie jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna, muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Zastanawiając się, jak wygląda zakładanie spółek, warto wiedzieć, że w przypadku spółek z o.o. i S.A. konieczne jest również sporządzenie umowy spółki oraz statutu, które muszą zostać notarialnie poświadczone. Ponadto wymagane jest wpłacenie kapitału zakładowego – dla spółki z o.o. wynosi on co najmniej 5 000 zł, a dla spółki akcyjnej – co najmniej 100 000 zł.

Obowiązki podatkowe

Zakładając spółkę, należy również pamiętać o obowiązkach podatkowych. W zależności od formy prawnej firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorca może być zobowiązany do opłacania różnych podatków, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) czy też składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS).