adwokat alimenty warszawa

Alimenty to regularne obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Ustalenie ich wysokości jest orzekane wyrokiem sądowym. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z trzech powodów: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Krewni w linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie oraz dzieci, zobowiązani są do wzajemnej alimentacji w przypadku, jeżeli osoba uprawniona do takich świadczeń znajduje się w potrzebie.

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny dla dziecka?

Zakres obowiązku alimentacyjnego dla dziecka obejmuje zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Jest to przede wszystkim jego wychowanie i wykształcenie. Podstawą prawną, która reguluje zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych, jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wraz z obowiązującymi nowelizacjami.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa do uzyskania 18 roku życia przez uprawnionego. W przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w szkole publicznej w systemie dziennym zasada ta obowiązuje do ukończenia przez niego 25 roku życia. Wyjątek stanowią świadczenia alimentacyjne wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny nakładany jest dożywotnio.

Alimenty na dziecko pełnoletnie

Do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletniości, świadczenie alimentacyjne jest wypłacane bezpośrednio rodzicowi, zaś po ukończenia przez dziecko 18 roku życia, alimenty powinny być przekazywane dziecku. Maksymalna wysokość świadczenia alimentacyjnego uzależniona jest od możliwości majątkowych oraz zarobkowych rodziców. Potrzeby dziecka są natomiast zależne od jego wieku i stanu zdrowia. W trakcie ustalania kwoty świadczenia alimentacyjnego potrzeby dziecka ustalane są w oparciu o średni poziom życia w Polsce.

W przypadku rodziców, których dochód przewyższa średnią krajową, wysokość kwoty alimentacyjnej nie jest zależna od ich dochodów. Mimo wysokich dochodów uzasadnione potrzeby dziecka nie ulegają zmianie. W takim przypadku Sąd rozpatruje koszty związane z wyżywieniem, wykształceniem, opieką medyczną oraz sytuacją mieszkaniową dziecka. Sąd może uznać za nieuzasadnione świadczenia, które odbiegają od przyjętych norm społecznych. Do takich świadczeń mogą należeć między innymi: wynajęcie korepetytora, chęć pobierania nauki w prywatnej szkole czy chęć zakupu drogich przedmiotów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obie strony wyrażają zgodę na takie rozwiązanie.

Adwokat od alimentów w Warszawie

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć wniosek alimentacyjny lub zadać pytanie związane ze świadczeniami alimentacyjnymi, nasza kancelaria w Warszawie jest do Państwa dyspozycji. Pomoc doświadczonego adwokata od alimentów będzie przydatna. Zapewniamy zarówno porady prawne, jak i również kompleksową obsługę sądową o ustalenie obowiązku alimentacyjnego.

Wysokość alimentów na wszystkie dzieci powinna być równa. Każde dziecko uprawnione do przyjęcia takich świadczeń otrzymuje taką samą kwotę z wyjątkiem sytuacji, w której Sąd ma podstawę, aby orzec inaczej. Powodem tego może być np. kosztowna opieka medyczna jednego z dzieci.

W przypadku powinowactwa dziecko ma prawo zażądać świadczeń alimentacyjnych od ojczyma lub macochy, jeżeli odpowiada to zasadom współczucia społecznego, mając na uwadze związek i relacje, jakie między sobą zbudowali. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym adwokatem od alimentów w Warszawie.

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach rodzinnych. Zarząd majątkiem dziecka, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska oraz alimenty załatwią Państwo w naszej Kancelarii.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Alimenty Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Alimenty

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę alimentacyjną.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia