niewyraźny mężczyzna za kierownicą

Jazda po spożyciu alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach, dlatego w Polsce obowiązują surowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W 2024 roku przepisy te uległy dalszemu zaostrzeniu, mając na celu zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. W niniejszym artykule omówimy konsekwencje prawne, jakie grożą za jazdę po alkoholu w Polsce.

Kryteria stanu nietrzeźwości

W polskim prawie karnym rozróżniamy dwa stany, które są istotne dla oceny skutków jazdy po alkoholu. Pierwszy z nich to stan po spożyciu alkoholu, który występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Drugi stan to stan nietrzeźwości, który jest ustalany na podstawie badania alkomatem lub badania krwi. Nietrzeźwość występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila.

Jakie są konsekwencje prawne jazdy po alkoholu?

Jeśli kierowca zostanie zatrzymany przez policję w stanie po spożyciu alkoholu, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 30 dni. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 miesięcy do 3 lat. W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia tego przestępstwa, tj. jazdy po alkoholu, kara może być jeszcze surowsza – pozbawienie wolności do 2 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 10 lat.

Jazda w stanie nietrzeźwości jest traktowana jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 10 lat. W przypadku recydywy kierowca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do 5 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 15 lat.

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Jeśli kierowca będący pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek drogowy, grozi mu kara pozbawienia wolności do 8 lat. W przypadku spowodowania śmierci innej osoby kara ta może wynieść nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec dodatkowe sankcje, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów czy wykonywania zawodu związanego z prowadzeniem pojazdów.