Testament to jedyna dopuszczalna forma rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Stanowi on wolę zmarłego co do tego, kto i w jakiej części powinien otrzymać majątek. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Z uwagi na doniosłość prawną sporządzenie testamentu musi spełnić ustawowe wymogi zarówno pod względem treści, jak i formy.

 

Wymogi formalne w świetle Kodeksu cywilnego

Zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego można wyszczególnić następujące wymogi ważności testamentu (niezależnie od jego rodzaju):

  • może zawierać rozrządzenia wyłącznie jednego spadkodawcy,
  • możemy być sporządzony przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie można go ani sporządzić, ani odwołać przez przedstawiciela,
  • nie może być sporządzony w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podejmowanie decyzji i wyrażanie woli.

 

Pozostałe wymogi prawne zależą od charakterystyki wybranego rodzaju testamentu.

 

Jak sporządzić testament własnoręczny?

Aby sporządzić testament własnoręczny, konieczne jest, aby spadkodawca sporządził go pismem ręcznym, podpisał i opatrzył datą. Warto pamiętać, że spisanie woli spadkodawcy przez dowolnego członka rodziny i podanie zredagowanego dokumentu do podpisu, nie sprawi, że testament będzie uznany za własnoręczny. W świetle prawa nie przyjmuje się również komputerowych wydruków ostatniej woli. Podpisanie testamentu przez inne osoby jest jednoznaczne z nieważnością dokumentu.

Przejdź to: Testament

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach cywilnych, cywilno-rodzinnych oraz karnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Jak sporządzić testament?

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę spadkową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia