Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy - osoby zmarłej, którego dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero z chwilą jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Celem sporządzenia testamentu jest zmiana kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy, który daje możliwość powołania do spadku osoby obce nie dziedziczące z ustawy.

Sporządzenie testamentu

Testament musi być sporządzony własnoręcznie, opatrzony datą i podpisany. Może być także spisany u notariusza jak również w szczególnych przypadkach wypowiedziany ustnie w obecności świadków.  Każdy z tych testamentów jest tak samo ważny.

Jednak testament sporządzony w obecności  notariusza jest najmocniejszy dowodowo i daje najwyższe prawdopodobieństwo jego ważności w przypadku próby jego kwestionowania. Dodatkowo jest trudny do obalenia. Testament może być w każdej chwili odwołany w całości lub w części. Testamentu nie można sporządzać, podawać zmianie lub odwoływać  przez przedstawiciela.

W  zależności od sytuacji kodeks cywilny przewiduje różne rodzaje testamentu:

Testament  notarialny

Testament notarialny sporządza się w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Oryginalny dokument pozostaje w archiwum kancelarii notarialnej.

Testament pisemny holograficzny

Testament pisemny holograficzny jest to testament własnoręcznie sporządzony i napisany przez spadkodawcę. Warunkiem koniecznym jest opatrzenie go data i podpisem. Treść testamentu powinna precyzyjnie określa komu i w jakiej części przypada spadek.

Testament ustny urzędowy (alograficzny)

Ten rodzaj testamentu oznacza złożenie stosownego oświadczenia w obecności dwóch świadków z udziałem przedstawiciela administracji państwowej (wójt - burmistrz) bądź kierownik urzędu stanu cywilnego. Takie oświadczenie powinno zostać ujęte w protokole a następnie odczytane w obecności świadków. Warunkiem ważności jest złożenie podpisu zarówno przez spadkobiercę jaki świadków.

Testament ustny (szczególny)

W przypadku zaistnienia ryzyka rychłej śmierci spadkodawcy, lub jeżeli pojawiły się szczególne okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają zachowanie zwykłej formy testamentu, wówczas spadkodawca może swoją wolę wyrazić w obecności trzech świadków. Warunkiem sporządzania takiego testamentu jest obawa rychłej śmierci, która musi zaistnieć w momencie sporządzania testamentu.  Kodeks jasno określa osoby, które spełniają warunki  bycia świadkiem przy spisywaniu testamentu ustnego.

Zapraszamy do Kancelarii

Przejdź to: Testament

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach cywilnych, cywilno-rodzinnych oraz karnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Jak sporządzić testament?

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę spadkową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia