adwokat rodzinny

Zarząd majątkiem dziecka

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę rodzinną.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

Zarząd majątkiem dziecka nieletniego

Do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czyli 18 lat jego majątkiem zarządzają rodzice. Rodzice jednak nie mają przy tym zarządzie pełnej swobody. Ograniczenia wynikają z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tym okresie rodzice dbają o dobro dziecka, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw i wymaga pomocy ze strony osób dorosłych. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego praw i godności.

Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących dziecka lub jego majątku powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Zarząd majątkiem dziecka pełnoletniego

Trzeba jednak pamiętać, że do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości zarząd nad jego majątkiem faktycznie sprawują rodzice. A zgodnie z przepisami prawa zarządzanie majątkiem dziecka to dokonywanie przez rodziców z należytą starannością czynności faktycznych, prawnych, a także procesowych mających wpływ na dobro jego majątku.
Zarząd dzieli się na zwykły oraz przekraczający zakres zwykłego zarządu. W drugim przypadku na dokonanie tego rodzaju czynności rodzice muszą uzyskać zgodę sądu rodzinnego.

Darowizna i testament

Rodzice nie mogą również dysponować przedmiotami, które zostały dziecku przekazane w drodze darowizny lub testamentu. Osoba darowująca lub spadkodawca muszą jednak wyraźnie zastrzec w umowie darowizny lub testamencie, że chce, aby przedmioty przekazywane dziecku były wyłączone spod władzy rodzicielskiej. W takim przypadku, jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, zarząd nad majątkiem przekazanym małoletniemu sprawować będzie kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Wyłączenia spod władzy rodzicielskiej

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zostały jednak wymienione składniki majątkowe należące do dziecka, które są wyłączone spod władzy rodzicielskiej. Rodzice nie mogą bowiem dysponować majątkiem dziecka w zakresie jego zarobków oraz przedmiotów majątkowych oddanych mu do swobodnego użytku. Przedmioty, o których tutaj mowa, to drobne rzeczy, dla przykładu można podać niewielkie sumy pieniężne czy też zabawki. Nie dotyczy to z pewnością przedmiotów przedstawiających większą wartość.

Wróć do: Sprawy rodzinne

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach rodzinnych. Zarząd majątkiem dziecka, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska oraz alimenty załatwią Państwo w naszej Kancelarii.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

pomoc adwokata przy negocjacjach w zawieraniu umów

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl