Sprawy spadkowe / Dziedziczenie

Spadek, zachowek, darowizna, testament, wydziedziczenie, odrzucenie spadku, inne kwestie dotyczące dziedziczenia załatwią Państwo w naszej Kancelarii.

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę spadkową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

Otwarcie spadku, co dalej...

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Spadek można nabyć przez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed Sądem – postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament jego otwarcie następuje z chwilą jego „otwarcia” czyli odczytania testamentu przez sędziego lub notariusza. Od tej chwili biegną terminy umożliwiające odrzucenie spadku. W sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że długi spadkowe przewyższają wartość masy spadkowej można w terminie 6 miesięcy dokonać odrzucenia prawa do spadku w całości.

Można również za życia spadkodawcy zawrzeć umowę zrzeczenia prawa do spadku, trzeba jednak pamiętać, że wówczas prawa spadkowe przechodzą np. na dzieci lub rodziców.

Od dnia 26 października 2015 r. weszły nowe przepisy, które z mocy prawa chronią spadkobierców przed nabyciem długów spadkowych. W przypadku nie odrzucenia spadku obarczonego długami, jeżeli spadkobierca nie podejmie żadnych działań prawnych, odziedziczy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarz czyli do wysokości aktywów spadku. Spadkobierca odpowiada wówczas do wysokości przyjętego majątku. Natomiast jeżeli spadkobierca chce przyjąć spadek wprost czyli w całości lub odrzucić spadek musi złożyć stosowne oświadczenia przed sądem lub notariuszem.

Spadek, a przedawnienie

Należy podkreślić, że prawo do spadku nie przedawnia się. Warto też wiedzieć, że w zależności od stopnia pokrewieństwa inaczej rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Możemy być całkowicie zwolnieni od obowiązku podatkowego w zależności od stopnia pokrewieństwa i związanej z tym grupy spadkowej.

Należy pamiętać, że każda sprawa spadkowa jest inna i w zależności od określenia prawa do dziedziczenia orzeczonego w Postanowieniu Sądu powoduje bardzo różne skutki prawne dla spadkobierców i uczestników postępowania spadkowego. 

Zapraszamy.

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach spadkowych oraz sprawach bezpośrednio związanych ze skutkami Sądowego Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem. W szczególności dotyczy to spraw związanych z samym dziedziczeniem lub odrzuceniem spadku jak również z testamentem, zachowkiem, darowizną i działem spadku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Prawna

Sprawy spadkowe Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Więcej informacji o spadku

02Kwi/19
spadek warszawa

Dział spadku

Dział spadku Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę związaną z działem spadku. Dział spadku Pierwszy etap spadkobrania to stwierdzenie kto dziedziczy i w jakiej części. Drugi etap to działCzytaj dalej

02Kwi/19
darowizna warszawa

Darowizna

Darowizna Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę związaną z różnego rodzaju darowiznami. Co to jest darowizna Darowizna to należące do nas  rzeczy albo pieniądze, które przekazujemy komuś innemu, nieCzytaj dalej

02Kwi/19
zachowek warszawa

Zachowek

Zachowek dla kogo i od kogo Zachowek to prawo, które ulega przedawnieniu. Kto może dochodzić zachowku i w jakim terminie. Jak obliczyć wysokość zachowku i kiedy można żądać rozliczenia. Wypłatę zachowku rozliczamyCzytaj dalej

02Kwi/19
testament warszawa

Testament

Testament Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę związaną z testamentem. Co to jest testament? Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy – osoby zmarłej, którego dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero zCzytaj dalej

02Kwi/19
darowizna warszawa

Spadek

Spadek Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę spadkową. Ważne informacje o spadku Z chwila śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnioneCzytaj dalej