Epidemia Koronowirusa zmieniła w sposób nagły i zasadniczy sytuację w kraju. Powstały nowe relacje i stany prawne dla osób fizycznych i firm. Zmianie ulegną zobowiązania wynikające z umów publicznoprawnych i prywatnoprawnych. Dotyczyć będą większości sfer życia publicznego i cywilnego m.in. takich jak:

  • Zobowiązania pracownik / pracodawca
  • Zobowiązania gospodarcze i handlowe wynikające z umów
  • Zobowiązania wynikające z tytułu: ZUS, VAT, PIT, CIT
  • Nowe podejście do kredytów bankowych np. , odstąpienie od umowy, odroczenie spłat kredytowych
  • Usługi: ubezpieczeniowe, medyczne, transportowe, turystyczne, gastronomia i inne
  • Umowy deweloperskie, odstąpienie od umowy, wynajem lokali, obniżenie spłat, odroczenie rat i opłat
  • Usługi: reklamowe, marketingowe, doradztwo PR

Koronawirus - porady prawne

Zaistniała nadzwyczajna sytuacja zmusza do nowego spojrzenia na stosunki prawne, w których trzeba będzie rozważyć nowe relacje np. wzajemny interes stron, rażącą stratę jednej ze stron, powołanie się na zasady współżycia społecznego, generalnie większe zrozumienie i szukanie porozumienia.

Kancelaria ma wiedzę i doświadczenie, pomoże w negocjacjach i doprowadzeniu do zawarcia rozsądnej ugody. W sytuacjach koniecznych przygotuje pozew, skieruje sprawę do Sądu i będzie walczyć o dobro swojego klienta.

Oferujemy fachową pomoc!