Pozew rozwodowy powinien być jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda-małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 zł.

Do pozwu rozwodowego konieczne jest dołączenie oryginalnych dokumentów takich jak:

  • akt skrócony małżeństwa,
  • akty skrócone urodzenia dzieci,
  • zaświadczenie o zarobkach strony wnoszącej pozew.

W pozwie należy podać przyczyny i fakty świadczące o faktycznym wygaśnięciu więzów uczuciowych, fizycznych i ekonomicznych, które przestały istnieć miedzy małżonkami od około roku. W wyjątkowych przypadkach może to być okres krótszy ale nie mniej jednak niż 6 miesięcy. W pozwie rozwodowym należy zdecydowanie podkreślić, że uczucie między małżonkami wygasło, brak jest pożyci fizycznego, brak jest wspólnego spędzania czasu, wspólnych znajomych i zainteresowań. Każdy z małżonków prowadzi własne wydatki i nie konsultuje ich z drugim małżonkiem. Faktycznie wszelkie więzi zostały zerwane i w ocenie małżonków stan ten jest trwały i nieodwracalny.

W pozwie należy wskazać świadków z podanie ich aktualnych adresów zamieszkania na potwierdzenie przytoczonych w pozwie okoliczności świadczących o przyczynach rozkładu małżeństwa. Można również określić sposób powierzenia i wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron. Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, terminy odwiedzin i spotkań, wakacji i świat jak również ustalenie udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania dziecka.

Należy pamiętać, że nawet gdy nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków rozwód może nie być orzeczony, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dlatego małżonkowie muszą określić wzajemne relacje w zakresie opieki nad dzieckiem i starać się aby ich rozstanie wpłynęło w jak najmniejszym stopniu na dalszy prawidłowy rozwój i edukację dziecka.

Dowiedz się więcej: Rozwód

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach cywilnych, cywilno-rodzinnych oraz karnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Pozew rozwodowy

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia