Areszt tymczasowy

Co to jest i na czym polega „Areszt Wydobywczy”

"Areszt wydobywczy" nie jest przewidziany w polskim systemie prawnym, zatem formalnie nie wolno go stosować. Areszt wydobywczy to pojęcie, które nie znajduje uregulowania w żadnym z obowiązujących przepisów procedury karnej. Pomimo to jednak bywa w praktyce stosowany w niektórych przypadkach, kiedy prokuraturze udaje się przekonać Sąd do tego, aby np. w przypadku wielowątkowej skomplikowanej sprawy, o którą podejrzana jest osoba aresztowana - wielokrotnie przedłużać tymczasowe aresztowanie. Wówczas tzw. areszt wydobywczy oznacza sytuację, w której pod pretekstem istnienia formalnych przesłanek do zastosowania tymczasowego aresztowania, jest ono wielokrotnie przedłużane, podczas gdy w istocie areszt ten ma na celu uzyskanie od podejrzanego lub oskarżonego konkretnych informacji, np. uzyskania od niego przyznania się do winy lub też podjęcia się współpracy z organami ścigania.

Ze stanowiska judykatury jasno wynika, że niedopuszczalne jest stosowanie aresztu tymczasowego ze względu na obawę matactwa, jeśli jest ona wywołana brakiem przyznania się podejrzanego do winy.

Należy podkreślić, że nie każdy podejrzany ma zamiar dokonać natychmiastowej ucieczki choć istnieje taka obawa. Dlatego można zastosować inne środki zastępcze jak dozór policji czy poręczenie majątkowe i wówczas tymczasowe aresztowanie nie powinno być stosowane.

Wiele osób, które potencjalnie popadły w konflikt z prawem ma rodzinę i dzieci i nie są kryminalistami i nie mają zamiaru ucieczki. Praktyki stosowane przez Sąd i prokuraturę nieoficjalnie określane są jako areszt sztuczny lub pozorny a osobę przetrzymywaną w areszcie obiegowo nazywa się małym świadkiem koronnym. Być może praktyka ta stosowana przez prokuraturę jest wynikiem jej nieudolności lub opieszałości w działaniu, dlatego woli też zatrzymać osobę w areszcie i spokojnie dalej prowadzić dochodzenie gromadząc dowody w sprawie, nie obawiając się, że osoba podejrzana ucieknie np. zagranicę. Takie podejście rażąco narusza obowiązujący porządek prawny, godzi i narusza podstawowe prawa podejrzanych.

Polski wymiar sprawiedliwości bezsprzecznie ma problem nadużywaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W wyniku przewlekłego i mało skutecznego postepowania zdarzają się przypadki tymczasowego aresztu trwające po kilka lat. Problem ten podnosił wielokrotnie Rzecznik Praw Obywatelskich, jednak sprawa nadal nie jest jednoznacznie rozwiązana. Naukowo i prawnie nie da się jednak oficjalnie stwierdzić istnienia faktycznego zjawiska aresztu wydobywczego, ale niewątpliwie istnieje wiele spraw, w których zasadność oraz długość tymczasowego aresztowania budzi poważne wątpliwości, a nawet oburzenie. W Polsce środek ten jest nadużywany o czym świadczą m.in. liczne przegrane przez Trybunałem Europejskim.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

powrót

Sprawy cywilne

zobacz więcej

Sprawy karne

zobacz więcej

Obsługa firm

zobacz więcej