Sprawy spadkowe

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem za pomocą wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku lub przed notariuszem – uzyskując akt potwierdzenia dziedziczenia, który zawsze jest w formie aktu notarialnego. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, jego otwarcie następuje z chwilą odczytania go przez sędziego bądź też notariusza. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że długi spadkowe przewyższają wartość aktywów spadkowych, wówczas można zawrzeć za życia ze spadkodawcą umowę zrzeczenia się prawa do dziedziczenia spadku, lub też w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, odrzucić spadek albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Należy pamiętać, że prawo do spadku nie przedawnia się. Warto wiedzieć, że w zależności od stopnia pokrewieństwa inaczej rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Możemy go zapłacić według trzech grup opodatkowania lub być całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.


Testament

Ostatnia wola osoby zmarłej wyrażona może zostać w formie testamentu. Może przyjmować on różną formę. Określony w nim sposób dziedziczenia dotyczy zmiany zasad kolejności dziedziczenia wynikających z ustawy oraz umożliwia powołanie do spadku osób obcych, które nie dziedziczą z ustawy.

zobacz więcej

Zachowek

Ustawowe prawo do zachowku daje możliwość osiągnięcia korzyści materialnych ze spadku. Jednakże z racji tego, że jest to prawo, a nie obowiązek, zdarzyć się mogą sytuacje, że celem uzyskania zachowku, konieczne będzie wstąpienie na drogę sądową.

zobacz więcej

Darowizna

Przekazując swój majątek, pieniądze lub też rzeczy innej osobie bez czerpania z tego korzyści, do czynienia ma się z darowizną. Stanowi ona formę umowy, której opodatkowanie zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a osobą obdarowywaną.

zobacz więcej

Dział spadku

Zgodność z ustawą oraz wolą spadkodawcy to założenia, na jakich opierać się musi dział spadku, czyli faktyczny i ostateczny podział masy spadkowej. Może być on dokonywany w formie umowy, jak również podczas postępowania sądowego.

zobacz więcejSPRAWY SPADKOWE

zobacz więcej